Baxi kotel nejde o horkou vodu

Proč plynový kotel s dvojitým obvodem náhle zastavil zahřívání horké vody?

V každém případě se seznámí s technikou této třídy a rysy moderních modelů. Tato znalost vám pomůže vybrat správné vybavení, nedělejte během provozu chyby.

V domácnostních kotlích Baxi (Baxi), Navien a Ariston, plyn, nafta a pevné palivo jsou spáleny pro topnou vodu, používají se elektrické hromady. Pro úplné využití potenciálu energetických zdrojů se zlepší výměníky tepla. Vytvářejí dlouhé kanály složitého tvaru, aby zajistily prodloužené umístění kapaliny v pracovní oblasti.

Současným trendem je kompaktnost. Výrobci nabízejí plynové kotle s čtvercovými případy relativně malé tloušťky. Některé modely ve svých estetických charakteristikách si zaslouží docela na prominentním místě.

Následující rys je zavedení automatizovaných řídicích systémů. Řídí proces spalování, mění provozní režimy s přihlédnutím k hodnotám teplotních senzorů na ulici a v oddělených místnostech. Při přehřátí se technika vypne bez zásahu uživatele.

Je nutné pečlivě zvážit situace, kdy plynový kotel Baxi neohřívá vodu. K tomu dochází například když je zastavena dodávka energetických zdrojů. Není obtížné provést vhodné ověření ani bez zvláštního odborného školení.

Cirkulační čerpadla, ventily, jiné typické uzly a sestavy zřídka selhávají. Jejich návrhy jsou navrženy pro mnoho let provozu bez povinné údržby. V elektronických obvodech vůbec nejsou žádné pohyblivé detaily. Jejich poruchy se vyskytují v důsledku manželství. S výhradou pravidel stanovených výrobcem je zdroj moderních plynových kotlů vytápění více než 10 let.

Poškození elektrické části zařízení může hodit napětí v síti napájení. K vyloučení takových vlivů je nainstalován externí stabilizátor. Je užitečná kontrola uzemňovacího systému. Tato sada preventivních opatření pro tuto skupinu problémů je vyčerpána.

Je mnohem obtížnější chránit před nejčastější příčinou rozpadů plynových kotlů. měřítko. Je to ona, kdo bude podrobně studován v tomto článku. Při zahřívání vápníku a hořčíkových solí jsou přeměněny na pevný stav. Právě tyto nečistoty ucpávají úzké technologické díry v tepelných výměnících. Vytvářejí také porézní strukturu na povrchu elektrických topných prvků. S významným porušením normálního odstranění tepla jejich těla je jejich tělo poškozeno.

Aby se zabránilo tvorbě měřítka a vápna uvnitř kotle, je vhodné nainstalovat ne chemické filtry (převaděče vody), magnetické a elektromagnetické, které poskytnou dlouhý „život“ vašeho kotle a nepřetržitý přívod horké vody a také chránit a chránit také a chránit topní obvod.

Provozní princip

Spalovací komora kotlů Baxi je vyrobena z kovu. Venku je pokryta vrstvou tepelné izolace.Nad spalovací komorou je umístěn výměník měděného tepla a hořák je umístěn ve spalovací komoře.

Když se teplota vzduchu změní v místnosti, termostat je automaticky spuštěn a přenáší inkluzní signál do čerpadla, který vytváří vakuum v opačném potrubí. Současně začne zahřátá voda proudit do přívodního rybářského linie pro zaříznutí topného systému pod tlakem nejvýše 0,45 bar (v případě zvýšení tlaku mikroprocesor dává signál na relé, kontakty jsou uzavřeny a hořák je zapálen). Práce kotle začíná nízkým výkonem, který se postupně zvyšuje, dokud teplota chladicího kapaliny nedosáhne dané teploty. Poté se režim zahřívání mění v režimu modulace. Jakmile se teplota chladicí kapaliny odchyluje od dané hodnoty na pokles, signál pochází z tepelného pokusu, otevírá se ventil sání, hořák je opět naplněn a zahřeje se vodou.

V případě, že na začátku kotle je síla kotle příliš vysoká, je hořák automaticky vypnutý a opakování systému je možné až po třech minutách.

Pokud není nutné vytápění, je kotel zahrnut do režimu DIS. V tomto případě studená voda přes třícestný ventil překrývající topný rybář pro zastřihovač vstupuje do sekundárního obvodu. Z plynového ventilu je palivo vloženo do hořáku a postupně zvyšuje výkon. Když se voda zahřeje, zapne se režim regulace její teploty.

Proč se kotel nehřívá dobře, nezískává teplotu

Žádná horká voda? Z jakých důvodů tato technika nefunguje? Někdy otázka vnějších faktorů. Zvažte podrobněji.

Zařízení funguje, ale nepálí se nebo vřele se zahřívá

Airlock. Zkontrolujte, zda se vzduch nahromadil v bateriích. S pomocí jeřábů odstraňte přebytečný vzduch. Pokud nemáte na radiátory vzduchový větrací otvor, musíte jej nainstalovat. Nastavení jeho kohoutek můžete snížit nahromaděný vzduch v systému.

Zkontrolujte také ventil pro zablokování. Nejčastěji ucpává kapku.

Blokování v radiátorech. Po ochlazení spusťte vodu z potrubí. Pokud je silně kontaminován, odjeďte z baterií, dokud není čistý.

Nevhodné připojení. Pokud neexistuje žádný horký tok, ujistěte se, že průměr trubek odpovídá uvedeným v pokynech. Zda jsou hadice přineseny správně, jsou namontovány zavřené ventily.

Nízký tlak na dálnici. Nestačí otevřít ventil a zapalování hořáku. Sdílet vodu.

Shlukování měřítka v tepelném výměníku. Možná si všimnete, že tato technika tekutina na dlouhou dobu zahřívá, baterie se slabě zahřívají. Vyčistěte zkumavky chladiče z usazenin. Z tohoto důvodu je lepší odstranit uzel, ale to nelze provést ve všech modelech. Odstraňte proto pouzdro, vypněte zařízení z plynu a vody. Připojte potrubí z čerpadla k výměníku tepla, proveďte tekutinu ošetření systémem. V obchodě lze vybrat speciální nástroje. Potom opláchněte části tekoucí vodou.

Přidání činidel do kapaliny chladicí kapaliny pomáhá snižovat tvorbu solí na detailech.

See also  Jak udělat horkou čokoládu v kávovaru

Při nákupu je důležité věnovat pozornost značce a modelu kotle. Například výrobci Navien, Electrolux, Arderia, Ariston, Buderus zakazují použití činidla. Doporučuje se instalovat ošetřovací filtry nebo použít destilovanou vodu.

Na Baxi modely lze použít nemrznoucí směs. “Beretta”, “Welland”, “Potter”, “Celtic”, “Korea Star”. Ale pro každého výrobce je k dispozici samostatné činidlo.

Blokování filtru. Další důvod špatného oteplování baterií. Filtr sítě je ucpaný malým odpadem, takže je pravidelně odstraněn a čištěn pod tekoucí vodou. Se silným sání nebo opotřebením je lepší nahradit část.

Nevhodné nastavení. Zkontrolujte nastavené hodnoty na panelu. Možná je vybrána příliš nízká teplota, takže plyn neohřívá horkou vodu.

Problémy s provozem cirkulačního čerpadla. Přehřátí se čerpadlo vypne, když je zapnuta horká voda. Jeho síla nemusí stačit pro normální oběh. Upravte nastavení.

Návrh baterií není pro vaše vybavení vhodný. Každý design má své vlastní schopnosti křížového okruhu a přenos tepla. Nesprávná volba vede ke snížení vytápění v důsledku průchodnosti systému.

Nesoulad se sklonem dálnice. Problém je charakteristický pro systémy přirozeného oběhu, což je zajištěno dodržováním standardů instalace. Podle dokumentů by měla být zkreslení potrubí pro každý lineární měřič nejméně 10 mm. Žádný svah. žádné vytápění. Chladicí kapalina stagnuje, baterie zůstávají studené.

Plynový kotel se nezapne, nedává horkou vodu na horkou vodu

Hlavním důvodem, proč v práci není úspěšný, je depozice solí. Čím větší je vrstva měřítka v tepelném výměníku, tím horší je vodivost. Voda se po dlouhou dobu zahřívá, na výstupu teče tenký mírně teplý proud. Také kus měřítka by se mohl odtrhnout a blokovat průchod do mixéru. Co dělat v této situaci, popsali jsme výše.

Problémy se snímačem toku. Část pracuje na principu ventilátoru, který se otáčí kvůli pohybu toku. Senzor nemusí fungovat, když je přísavka. Pro čištění bez demontáže otevřete a zavřete jeřáb, který se nachází v blízkosti cirkulačního čerpadla.

Pokud postup nepomohl obnovit práci, budete muset odstranit senzor, čistit a nainstalovat na místo.

Porucha tří směrového ventilu. Pokud je ventil zaseknutý nebo se zlomil, nebude možné přepnout přívod vody z topného systému do horké vody. Příčinou poruchy by mohlo být zablokování části, plynové hadice nebo filtru. Vyčistěte všechny prvky.

Existuje mnoho příčin poruch. Zjistěte, jaký problém se objevil ve vašem okruhu, značky popsané námi pomohou. Věnujte pozornost provozu zařízení a porovnejte se s uvedenými problémy. Pokud si nemůžete poruchu napravit sami, kontaktujte specialistu.

 • Témata bez odpovědí
 • Aktivní témata
 • Vyhledávání
 • Uživatelé
 • náš tým
 • Vděčnost
 • devatenáct.07.2019. byl zveřejněn notebook semináře Baxi 3KV. 2019 (119 MB). Stažení
 • 20.06.2019. Stabilizátory Energetického napětí Baxi vstoupily do prodeje.
 • šestnáct.04.2019. Baxi Eco Nova kotle začaly.
 • šestnáct.jedenáct.2018. byl zveřejněn notebook semináře Baxi 4KV. 2018 (8 MB). Stažení

Možné poruchy kotlů Baxi

Opravné práce v kotli Baxi by měly být prováděny vlastními rukama, pouze pokud existují viditelné a netěsné příčiny rozpadu. Při absenci zkušeností s manipulačními jednotkami nebo pokud speciální nástroje nemají speciální nástroje, je lepší svěřit opravu kotle kompetentnímu mistrovi.

baxi, kotel, horkou, vodu
 • – Hořák kotle se nezapne ani hořák kotle;
 • – Zapalování se stává nemožným;
 • – Clappy jsou slyšet v komoře pece;
 • – Kotel se přehří;
 • – Maximální teplota zahřívání chladicí kapaliny je nedostatečná;
 • – Práce kotle se stává hlučným;
 • – Jeden ze senzorů nebo prvků systému selže.
 • – Vlhkost spadla do kotle;
 • – voda (chladicí kapalina) nízké kvality;
 • – V plynovém plynovodu byl rozdíl nebo snížení tlaku plynu;
 • – Byl tam rozdíl napětí sítě;
 • – Vytápěcí systém byl namontován nesprávně.

Oprava kotlů DIY BAXI. Lekce videa

Kotel nezačne

Je možné, že při instalaci fáze a nuly jsou připojeny nesprávně nebo se v systému hromadí vzduch.

Plamen hořáku nedosáhne maximálního výkonu

Porucha poruchy může být nesprávné nastavení tlaku v topném systému, porucha modulátoru plynového ventilu nebo rozpad diodového mostu.

Metoda eliminace: Nakonfigurujte parametry systému pomocí pokynů pro provoz kotle.

baxi, kotel, horkou, vodu

Kotel začíná a okamžitě přestane fungovat

Příčinou je nízký tlak plynu v plynovodu.

Metoda eliminace: Hodnota příchozího tlaku plynu by se měla snížit na pět mbar (standardní. dvacet pět MBAR).

Slabé vytápění chladicí kapaliny v topném systému

Metoda eliminace: Zkontrolujeme hodnotu tlaku na plynový ventil, s největší pravděpodobností došlo k selhání Min a Max.

Modulační režim nefunguje

Povinná změna poplatků, stejně jako ventil.

Hodnoty teplotních senzorů jsou nepřesné

Eliminovat problém pomůže nahradit senzor novým.

Slabé vytápění v systému zásobování horké vody

Důvodem je neúplné otevření třícestného ventilu nebo v jeho rozpadu. Chcete.li potvrdit poruchu ventilu, nechte systém vychladnout, zablokujte uzamykací ventily topného systému a poté zapněte kotel v režimu přívodu horké vody. Pokud je ventil vadný, pak se současně s DHW objeví v topném systému zahřívání.

Při zapálení v kotli jsou slyšet „Pops“

Takový šum se objeví kvůli: nedostatečné spalování plynu (je nutné nastavit minimální tlak); Změny ve vzdálenosti od přívodu plynu k nosiči během nedbalé přepravy kotle Baxi (velikost mezery by měla být upravena instalací 4-5 mm); Nadměrná trakce (pomocí tlumiče ke snížení trakce v kotli).

Jak upravit mezeru mezi hořákem a ventilátorem

Otevřete přední panel a úplně jej vyjměte z kotle. Vyjměte tlumič z pozorovací díry. Za tím je vůně. Chcete.li změnit velikost vůle, je nutné odšroubovat šroub, na který je připojena elektroda textilie, poté odstranit a opatrně ohýbat elektrodu. Pak ji nainstalujeme na místo a zavřeme díru do díry.

Ostré snížení teploty chladicí kapaliny v obvodu

Důvodem je: ucpávání filtrů (musí je čistit nebo je vyměnit); Poškození potrubí, radiátorů, ucpávání nebo mrazu (porucha musí být detekována a vyměněna nebo vyčištěna vadným částí potrubí).

Jak vyčistit primární výměník tepla svými rukama

Vypustíme vodu a odšroubujeme kohoutek na kotel vpravo. Pokud je to možné, je nutné vypustit vodu z topného systému. Pro čištění používáme zařízení zvané Zel. Připojujeme potrubí zařízení k topným potrubím Baxi. Odšroubujte víko na zařízení, vyplňte kapalinu pro čištění. Zapneme Zel v síti. Během několika hodin přepíná rukojeť na zařízení směr praní tekutiny „dopředu. zpět“. Po dvou hodinách vypněte zařízení a odšroubujte kohoutek pro vypouštění vody z kotle Baxi. Odstraňte hadice a ujistěte se, že se navíjecí kapalina vrátí do zařízení. Připojte kotel se systémem, naplňte jej chladicí kapalinou. Čištění kotle odstraní měřítko z jeho částí a zabrání ucpáváním a poruchám.

See also  Co se stane, když se vaří topná kotle

Čištění sekundárního výměníku tepla (topné obvod)

Znovu použijeme zařízení pro opláchnutí. Připojíme jej k kotli, zapneme. Plynový kohoutek by měl být uzavřen a je otevřen jeřáb horké vody. A poté vypněte zařízení pro čištění. Kapalina tak odjede podél zkratu systému.

Před instalací kotle, jeho provozu a opravy, nezapomeňte konzultovat se specialistou. Navzdory všem pozitivním vlastnostem Baxi kotle mají, stejně jako veškeré vybavení, svou vlastní sílu a životnost. V tomto článku jsme zkoumali hlavní typy poruch a také jsme viděli, jak opravit Baxi kotle vlastními rukama. Přejeme vám úspěch pro vás a vaše kotle.

Popis soukromého případu poruchy kotle Baxi Ecofour 24F. Je tu studená voda, i když kotel pracuje a hořák je v plamenech.

Před několika týdny má kotle Baxi Ecofour 24F problém.

Když je jeřáb horké vody otevřen v zimním nebo letním režimu, hořák je osvětlen a hoří, ikona jeřábu na displeji bliká, ale teplota nezvýší a přichází studená voda.

Zavřete jeřáb horké vody v zimním režimu se na displeji objeví vysoká teplota v topném systému, který postupně klesá provozem čerpadla.

Byly chvíle, kdy voda stále začala teplá, ale stalo se to jednou z 10, ale čím dál, tím méně často a nakonec se to přestalo stát.

První věc, která přišla na mysl, je porucha tří cest ventilu. Problém byl opravdu někde poblíž něj, ale nespěchejte, aby hřích na odpadky, měřítko atd.Str., zvláště pokud je váš kotel několik měsíců od začátku. Jedním ze zajímavých bodů, kdy je tři směrovací ventil v jednom směru lisován servo, když je jeřáb horké vody zavřený, ale když je otevřena horká voda, je pohon servo vytažen a ventil stoupá kvůli a Spíše silné jaro. T.E. U ventilu je poloha obvykle naopak. přívod vody s teplou vodou (DHW).

T.na. Kotel je v záruce, pak v žádném případě nestojí za to vzít tři směrovací ventil bez odborníků, kteří převzali povinnost napsat vadné prohlášení, a obecně se nejprve poraďte s horkou linií Baxi a v obchodě, kde kotel byl zakoupen tak, aby všechny dokumenty byly mimo objednávku záruční případ, byly provedeny správně odlišně od bezplatného výměny podrobností, které nebyly vidět, ale jsou drahé na Baxi.

Konstrukční vlastnosti plynového kotle Baxi (Baxi), Navien, Ariston

V každém případě se seznámí s technikou této třídy a rysy moderních modelů. Tato znalost vám pomůže vybrat správné vybavení, nedělejte během provozu chyby.

V domácnostních kotlích Baxi (Baxi), Navien a Ariston, plyn, nafta a pevné palivo jsou spáleny pro topnou vodu, používají se elektrické hromady. Pro úplné využití potenciálu energetických zdrojů se zlepší výměníky tepla. Vytvářejí dlouhé kanály složitého tvaru, aby zajistily prodloužené umístění kapaliny v pracovní oblasti.

Současným trendem je kompaktnost. Výrobci nabízejí plynové kotle s čtvercovými případy relativně malé tloušťky. Některé modely ve svých estetických charakteristikách si zaslouží docela na prominentním místě.

Následující rys je zavedení automatizovaných řídicích systémů. Řídí proces spalování, mění provozní režimy s přihlédnutím k hodnotám teplotních senzorů na ulici a v oddělených místnostech. Při přehřátí se technika vypne bez zásahu uživatele.

Je nutné pečlivě zvážit situace, kdy plynový kotel Baxi neohřívá vodu. K tomu dochází například když je zastavena dodávka energetických zdrojů. Není obtížné provést vhodné ověření ani bez zvláštního odborného školení.

Cirkulační čerpadla, ventily, jiné typické uzly a sestavy zřídka selhávají. Jejich návrhy jsou navrženy pro mnoho let provozu bez povinné údržby. V elektronických obvodech vůbec nejsou žádné pohyblivé detaily. Jejich poruchy se vyskytují v důsledku manželství. S výhradou pravidel stanovených výrobcem je zdroj moderních plynových kotlů vytápění více než 10 let.

Poškození elektrické části zařízení může hodit napětí v síti napájení. K vyloučení takových vlivů je nainstalován externí stabilizátor. Je užitečná kontrola uzemňovacího systému. Tato sada preventivních opatření pro tuto skupinu problémů je vyčerpána.

Je mnohem obtížnější chránit před nejčastější příčinou poškození plynových kotlů. Nakipi. Je to ona, kdo bude podrobně studován v tomto článku. Při zahřívání vápníku a hořčíkových solí jsou přeměněny na pevný stav. Právě tyto nečistoty ucpávají úzké technologické díry v tepelných výměnících. Vytvářejí také porézní strukturu na povrchu elektrických topných prvků. S významným porušením normálního odstranění tepla jejich těla je jejich tělo poškozeno.

Aby se zabránilo tvorbě měřítka a vápna uvnitř kotle, je vhodné nainstalovat ne chemické filtry (převaděče vody), magnetické a elektromagnetické, které poskytnou dlouhý „život“ vašeho kotle a nepřetržitý přívod horké vody a také chránit a chránit také a chránit topní obvod.

Takové filtry (převaděče šrotu) jako Aquashchit nebo MW nepoužívají ve své práci chemická činidla a zaměnitelné kazety. Jednou instalací takového zařízení před kotlem zapomenete na problém měřítka po mnoho let!

Řešení problému pomocí polovičního filtru pro přizpůsobení

Hlavní nevýhodou typických membrán reverzní osmózy je omezený výkon. Tento problém byl vyřešen výrobci filtrů pohlaví. Moderní produkty odpovídající kategorie jsou schopny zpracovat od 1000 do 8 000 litrů kapaliny za hodinu s jemností čištění z 0,01 μm.

Takový filtr zpožďuje nejmenší krystaly soli tvrdosti, organických nečistot, rzi, dalšího znečištění. Vybavení zařízení lze provádět ručně bez demontáže připojením samostatného potrubí k drenážnímu systému. Pro automatizaci tohoto postupu jsou elektromagnetické ventily nainstalovány s ovládáním signálu časovače nebo měřiče spotřeby. Dříve byste měli dát kufrový filtr hrubého čištění, který zabrání rychlému ucpávání hlavní pracovní jednotky.

Proč se kotel nehřívá dobře, nezískává teplotu

Žádná horká voda? Z jakých důvodů tato technika nefunguje? Někdy otázka vnějších faktorů. Zvažte podrobněji.

Zařízení funguje, ale nepálí se nebo vřele se zahřívá

Airlock. Zkontrolujte, zda se vzduch nahromadil v bateriích. S pomocí jeřábů odstraňte přebytečný vzduch. Pokud nemáte na radiátory vzduchový větrací otvor, musíte jej nainstalovat. Nastavení jeho kohoutek můžete snížit nahromaděný vzduch v systému.

See also  Jak udělat mrkev čerstvý bez odšťavňovače

Zkontrolujte také ventil pro zablokování. Nejčastěji ucpává kapku.

Blokování v radiátorech. Po ochlazení spusťte vodu z potrubí. Pokud je silně kontaminován, odjeďte z baterií, dokud není čistý.

Nevhodné připojení. Pokud neexistuje žádný horký tok, ujistěte se, že průměr trubek odpovídá uvedeným v pokynech. Zda jsou hadice přineseny správně, jsou namontovány zavřené ventily.

Nízký tlak na dálnici. Nestačí otevřít ventil a zapalování hořáku. Sdílet vodu.

Shlukování měřítka v tepelném výměníku. Možná si všimnete, že tato technika tekutina na dlouhou dobu zahřívá, baterie se slabě zahřívají. Vyčistěte zkumavky chladiče z usazenin. Z tohoto důvodu je lepší odstranit uzel, ale to nelze provést ve všech modelech. Odstraňte proto pouzdro, vypněte zařízení z plynu a vody. Připojte potrubí z čerpadla k výměníku tepla, proveďte tekutinu ošetření systémem. V obchodě lze vybrat speciální nástroje. Potom opláchněte části tekoucí vodou.

Přidání činidel do kapaliny chladicí kapaliny pomáhá snižovat tvorbu solí na detailech.

Při nákupu je důležité věnovat pozornost značce a modelu kotle. Například výrobci Navien, Electrolux, Arderia, Ariston, Buderus zakazují použití činidla. Doporučuje se instalovat ošetřovací filtry nebo použít destilovanou vodu.

Na Baxi modely lze použít nemrznoucí směs. “Beretta”, “Welland”, “Potter”, “Celtic”, “Korea Star”. Ale pro každého výrobce je k dispozici samostatné činidlo.

Blokování filtru. Další důvod špatného oteplování baterií. Filtr sítě je ucpaný malým odpadem, takže je pravidelně odstraněn a čištěn pod tekoucí vodou. Se silným sání nebo opotřebením je lepší nahradit část.

Nevhodné nastavení. Zkontrolujte nastavené hodnoty na panelu. Možná je vybrána příliš nízká teplota, takže plyn neohřívá horkou vodu.

Problémy s provozem cirkulačního čerpadla. Přehřátí se čerpadlo vypne, když je zapnuta horká voda. Jeho síla nemusí stačit pro normální oběh. Upravte nastavení.

Návrh baterií není pro vaše vybavení vhodný. Každý design má své vlastní schopnosti křížového okruhu a přenos tepla. Nesprávná volba vede ke snížení vytápění v důsledku průchodnosti systému.

Nesoulad se sklonem dálnice. Problém je charakteristický pro systémy přirozeného oběhu, což je zajištěno dodržováním standardů instalace. Podle dokumentů by měla být zkreslení potrubí pro každý lineární měřič nejméně 10 mm. Žádný svah. žádné vytápění. Chladicí kapalina stagnuje, baterie zůstávají studené.

Plynový kotel se nezapne, nedává horkou vodu na horkou vodu

Hlavním důvodem, proč v práci není úspěšný, je depozice solí. Čím větší je vrstva měřítka v tepelném výměníku, tím horší je vodivost. Voda se po dlouhou dobu zahřívá, na výstupu teče tenký mírně teplý proud. Také kus měřítka by se mohl odtrhnout a blokovat průchod do mixéru. Co dělat v této situaci, popsali jsme výše.

Problémy se snímačem toku. Část pracuje na principu ventilátoru, který se otáčí kvůli pohybu toku. Senzor nemusí fungovat, když je přísavka. Pro čištění bez demontáže otevřete a zavřete jeřáb, který se nachází v blízkosti cirkulačního čerpadla.

Pokud postup nepomohl obnovit práci, budete muset odstranit senzor, čistit a nainstalovat na místo.

Porucha tří směrového ventilu. Pokud je ventil zaseknutý nebo se zlomil, nebude možné přepnout přívod vody z topného systému do horké vody. Příčinou poruchy by mohlo být zablokování části, plynové hadice nebo filtru. Vyčistěte všechny prvky.

Existuje mnoho příčin poruch. Zjistěte, jaký problém se objevil ve vašem okruhu, značky popsané námi pomohou. Věnujte pozornost provozu zařízení a porovnejte se s uvedenými problémy. Pokud si nemůžete poruchu napravit sami, kontaktujte specialistu.

 • Témata bez odpovědí
 • Aktivní témata
 • Vyhledávání
 • Uživatelé
 • náš tým
 • Vděčnost
 • devatenáct.07.2019. byl zveřejněn notebook semináře Baxi 3KV. 2019 (119 MB). Stažení
 • 20.06.2019. Stabilizátory Energetického napětí Baxi vstoupily do prodeje.
 • šestnáct.04.2019. Baxi Eco Nova kotle začaly.
 • šestnáct.jedenáct.2018. byl zveřejněn notebook semináře Baxi 4KV. 2018 (8 MB). Stažení

Jak funguje kotel?

Pro jasnější pochopení situace musíte zjistit princip kotle. Kotle plynové stěny s dvojitým okruhem, jako jsou Baxi nebo Ariston. V části plynu je příchozí palivo spáleno, voda zajišťuje dodávku vyhřívané vody z výměníků tepla do topného systému, část odstranění kouře je zodpovědná za odstranění spalovacích produktů mimo domov.

Po spuštění kotle je zapnuto čerpadlo, které poskytuje nezbytnou hladinu vody v systému a ventil, který dodává plyn, se otevírá. Chladicí kapalina se pohybuje v tepelném výměníku, který je zahříván plamenem hořáku. Teplotní režim je monitorován v místnosti, teplotní senzory řídí indikace na dodávkách a reverzních potrubích. Také se odstraní tlakové ukazatele paliva, chladicí kapaliny v obrysech, přítomnost trakce a pálení.

V závislosti na nastavení uživatele nakonfigurují teplotní senzory režim vytápění vody. Senzor na opačném potrubí vypne kotel, v závislosti na dosažení požadované teploty pro návrat. Systémové čerpadlo však nepřestává fungovat, dokud se teplota výměníku tepla nesnízí.

To je zajištěno, že v ní nevaří vodu. Jakmile se chladicí kapalina ochladí na maximální úroveň, elektronika vyšle signál, aby zapnul čerpání vody a plynového ventilu. Celý proces začne znovu. Při otevírání jeřábu v mixéru v kotli s dvojitým okruhem reaguje snímač průtoku, který informuje elektroniku o potřebě přepínat třístupňový ventil do režimu topení vody pro DHW.

Když je jeřáb horké vody vypnutý, dojde k reverznímu přechodu do režimu topení. Někteří výrobci zajišťují vytápění obou výměníků tepla během pravidelného přepínání.

Obecná doporučení

Slouží váš plynový kotel jednou ročně. Není snadné to oplotit s koštětem, protože to dělají pracovníci plynu, a jen provádějí normální službu.

Podívejte se na video, ve kterém můj partner hovoří o rozbití topného kotle na novoroční svátky.

Nainstalujte například zdroj rezervního tepla, například elektrický kotel. Může se hodit každých 10 let, ale může vás chránit před spoustou problémů.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS