Jak snížit tlak v kotli

Kotel je kapající vody a kapky tlaku

Existuje mnoho faktorů vysvětlujících, proč tlakové poklesy. Mezi nimi:

 • Únik tepla z topného systému.
 • Poruchy v napájení po dlouhou dobu.
 • Problémy v práci expanzní nádoby.
 • Špatný výběr a provoz vybavení.

Při snižování tlakových indikátorů chladicí kapaliny se topná jednotka přestane fungovat, protože voda nevstoupí do nádrže. Pokud se tlak plynu sníží, systém se automaticky vypne. Aby se zabránilo takovým problémům, je nutné včas podávat kotle a přijmout opatření, když je vypnuta.

Kapky tlaku při zapnutí horké vody

Pokud tlak poklesne v topném systému, když je horká voda zapnutá, může být vysvětlena vzduchovými sedadly v topném okruhu nebo poruchách ve funkčnosti 3cestného ventilu. Takový problém souvisí se speciální strukturou kotlů.

Zavedení toho, co dělat, pokud je kotel na stěnu při otevírání horkého vodního jeřábu začíná resetovat tlak, je důležité pochopit specifika své práce. Pro bezpečné odstranění defektů byste měli hledat pomoc od specialisty.

Vzdělávání letecké dopravy

Pokud jsou v každém místě systému trhliny a dojde k odtlakování, vede k úniku chladicí kapaliny a odsávání vzduchu uvnitř obrysu. V důsledku toho jsou vytvořeny vzduchové bubliny. Jejich vzhled přispívá nesprávným vyplněním kontury, což vede k ostrým skokům tlaku. Pro řešení problémů, stačí provést postup pro zničení instalace montážem Buscreatu.

Vady expanzní nádoby

Důvody poklesu tlaku v plynovém kotle zahrnují problémy s expanzní nádobou. Možná byla přestávka v designu nebo odtlakování bradavky, protože on začal projít vzduchem.

Na vnitřní straně kontejneru jsou 2 oddíly s membránovým oddílem. V jedné části obsahuje vzduchové hmotnosti a ve druhém. chladivo. Jako kapalina konzistence Heralds, to rozšiřuje a zvyšuje objem, počínaje velkou silou ovlivnit membránu. Za takovým účinkem je membrána vede k kompresi plynu.

Pokud problém prošel kotle “Navien”, budete muset zakoupit nový tank, vyměnit. Až do akvizice se však musíte ujistit, že problém souvisí s tímto faktorem. Případy úniku potrubí, radiátorů nebo nedávných topných obvodů nejsou vyloučeny.

V případě poškození membrány se expanzní nádoba přestane vyrovnat se svými úkoly a hladina tlaku se snižuje. Chcete-li tuto vadu detekovat, stačí klepnout na design (zvuk se stává hluchým). A s krátkým lisem na bradavce, voda.

Vada pojistného ventilu

Úkolem pojistného ventilu v kotle “Navien” je chránit topný systém od přetlaku. Pokud překročíte přípustné indikátory, se část otevře a začne pokles nadměrné vody. Standardní mezní prahová hodnota je 2,5 barů.

Navien Hlavní hodnoty plynu

Jméno modelu v závislosti na výkonu Typ plynu Tlak v mm H20 Průměr trysky (mm)
Maximum Minimální
Prime-13k Zemní plyn 32 čtrnáct 1,75
Zkapalněný plyn 55 25 1,2
Prime-16k Zemní plyn 46 čtrnáct 1,75
Zkapalněný plyn 82 25 1,2
Prime-20k Zemní plyn 68 čtrnáct 1,75
Zkapalněný plyn 124 25 1,2
Prime-24k Zemní plyn 98 čtrnáct 1,75
Zkapalněný plyn 160 25 1,2
Prime-30k Zemní plyn 113 osmnáct 1,75
Zkapalněný plyn 164 31 1,2
Prime-35k Zemní plyn 107 osmnáct 1,75
Zkapalněný plyn 165 28 1,2

Tlak v kotli a v topném systému. totéž. Majitelé domů zpravidla nazývají tlak kotle a inženýrům volají tlak v systému ústředního topení.

Nyní v domech bylo více a kombinované kotle, stejně jako řada ne-kombinovaných kotlů s hermetickým systémem. Pro velmi vzácné výjimky, centrální topné systémy s kombinovaným nebo systémovým kotlů nepoužívají nádrž s kolektorem. Systém ústředního topení je uzavřen (uzavřený) a je pod tlakem. Když se systém zahřívá, tlak v kotli obvykle mírně stoupá. Poloha cirkulujícího čerpadla v systému může také změnit tlak na tlakoměru.

Nastavení a úpravy kotlů Navien

Je možné nastavit plynový kotel Navien Ace 13K pro udržení teploty v místnosti a zároveň omezit teplotu vody v systému, který není vyšší než 70 ° C? Bohužel není taková dvojitá úprava. Kotel “chápe” teplotní tým v místnosti a přizpůsobuje svůj vlastní režim provozu. Obvykle kotle začne pracovat v maximálním režimu, dokud se teplota nepřijde k požadovanému. V tomto případě se vypne sám, zapne, pokud je to nutné, snižuje vypalování. Ale během tohoto režimu nefunguje teplotu vody. Instalovaný režim mimo dům. Nedávno, když jsem zapnul horkou vodu, zapne topení. Jak utratit úpravu? jeden. Když zapnete horkou vodu na režim “Vnější domácí”, je jeřáb ikona zobrazena na dálkovém ovladači? A zároveň je teplá voda a topení? 2. Pokud ano, jak zjistit, že topné práce? Radiátory jsou zahřívány nebo zahřívány pouze přímo ve spodní části kotle. Ohřívací potrubí? 3. Pokud se radiátory začaly v teple v režimu “Out z domu”, říká o selhání 3cestného ventilu. Pokud je přívodní trubka jednoduše vytápěna přímo, ale nechodí dál, nic strašného. Jedná se o inerciální teplo, 3-běh ventil je vždy horký, když kotel funguje v libovolném režimu, teplo je přenášeno přes trubku. 4. Všechny výše uvedené odkazy se týkají modelů Wall. Pokud máte venkovní kotel, pak zavřete sdílenou topnou baterii, ale mělo by být otevřeno na ohřevu. Pokud existuje oběhové čerpadlo, musí být vypnuto ze zásuvky. Pokud je připojen k kotli, pak není nutné jej dotknout. V létě používám navien Deluxe Wall Cauldron pouze na teplou vodu, došlo k problému, vykazující teplotu vody o 40 stupňů a když je jeřáb otevřený, topení se postupně zvyšuje na 60 stupňů a směje se vařící voda. A předtím bylo všechno v pořádku? Mohu jen předpokládat, že potřebujete vyčistit hlavní výměník tepla z nečistoty venku a měřítko zevnitř. Pokud se nestaráte zevnitř, je to jen venku. Podle mých předpokladů, pokud je výměníku tepla skóroval, jde dovnitř přehřátí. A voda, tedy přehřátí více než. Plynový kotel Navien Ace 24k pravidelně dává chybu 05. Dříve po restartování, zmizela a zařízení fungovalo dobře a naposledy se restartuje pouze za pouhých 2-3 hodin a tato chyba se znovu zobrazí. Kotel se přirozeně vypne. Co dělat? V tomto případě deska označuje poruchu nebo přestávku v okruhu teplotního snímače v topení. Je třeba ji zkontrolovat. Ale nejdůležitější je kontrola stavu výměníků tepla, a to jak pro vytápění a teplé vody. Kotel vás přehřívá kvůli poraženému výměníku tepla. Crash může buď křičet nebo bahno. S největší pravděpodobností měřítko. Hlavní výměníku tepla musí být promyt zevnitř a zvenčí, aby se odrazil z akumulovaných nečistot. Pokud to neuděláte, ohrožuje únikový výměník tepla. Je možné provést plastový šroub, se kterým je minimální tlak plynu na tryskách regulován, ne plast, ale z oceli nebo mosazi? Nativní zlomený. Odšroubujte a podívej se na formulář. Pokud je obvyklý šroub, bez jakéhokoliv speciálního výčnělků vyčnívajícího a t. D., pak jen vyzvednout dostupný hardware. Samozřejmě, to vše je vyráběno na odříznutém z plynu a 220V. Mosaz je velmi možné, stejně a ocel. V mém kotli je obvyklý ocelový šroub zkroucený v továrně. Nahradil sekundární výměník tepla, všechno je v pořádku. Výměník tepla je nějaký než originál, je napsán, co se děje v Koreji a všem, může někdo použít, jaké recenze? Neoriginal je, když produkt není vhodný parametry nebo rozměry instalace. Pokud je výrobek plně vhodný. pak je to jen jeden z mnoha výrobců. Práce? velmi dobře. Získal dálkový ovladač k kotle Raven Prime, připojený k čipu a při lisování pro potraviny, nereaguje. E. ne vč. Co by mohlo být, nebo je vadné nebo něco špatného, ​​možná jsou některé nuance, kmen? Na dálkovém ovladači je tlačítko napájení (slabý, střední, silný). Že reguluje moc v kw nebo něco jiného? Je třeba se přihlásit. Ano, síla kotle, ale v mezích stanovených na dip. Pokud je kotle přeložen do 13 kW, pak bude maximum 13. Navien Ace 16k Atmo Wall kotle, pracuje 4. ročník. Za prvé, nemůže být svítit, pak s několika pokusy, to dává chybu 15, a ne hoří. Při nastavení teploty na domě velmi rychle zvedne tlak na kotli. S největší pravděpodobností jste rozbil regulátor kotle. Doporučuji, abyste ji jen nahradili. Navien Deluxe 24k plynový kotel, změnil kolektor s tryskami na zkapalněném plynu, přepínal přepínač DIP. Při spuštění, všechno funguje, ale hořák se nerozsvítí. Vydá chybu 03. Jaký je důvod? Důvodem je s největší pravděpodobností při tlaku plynu z balónu. V naší praxi byly případy, kdy jsme museli změnit klienta změnit 2-3 násobku žáby na válci. Tlak plynu by měl být asi 300 mm vodního sloupce. Přesněji, musíte se vypořádat na místě. 03-Chyba pro plyn. T.E. Kotel nemůže hořet. Řekni mi na svazku kotle Navien Atmo a XSEAL. Ale v pokynech jsem četl, že práce kotle bez konzoly (přestávka řetězu, když je teplota dosažena na Xital), je nouzový režim. Co si myslíte, že nebude vést k rozbitím takové dálkové ovládání kotle? Nebo kopírování nějakým způsobem lze připojit k zařízení? Nouzový režim předpokládá “nehodu” konzoly a ne možnost selhání kotle. Existují dva typy nouzového režimu. jeden. Pokud jsou vzdálené řídicí vodiče odříznuty (dálkový ovladač je odpojen), pak je režim provozu aktivován, když funkce kotle funguje pouze na teplotu DHW. Teplota vody je nastavena 45 stupňů. A není regulován. 2. Pokud jsou dráty zavřené vzájemně (konzola je zkrácena na KZ), bude fungovat jak TUV a topení, ale pouze v omezeném režimu. Teplota OH v režimu topení bude 78-80 stupňů. a nebude také regulován. DHW Stejně jako v předchozím případě bude fungovat 45 stupňů. Vodím tlak vody v kotli. Kotel je již 6 let a všechny tyto roky se tlak postupně spadl, zdvojnásobil jsem jednou za 2-3 týdnů. nic se nezměnilo. Teď se stala rychle padající. za pár dní. Uvnitř vizuálně nic probíhá. Mimochodem, trubka jde bílý kouř. Existuje scénář poruchy, kterým může voda vypařovat ve spalovací komoře? Řekni mi, kde začít opravit? Současná spalovací komora typu Maximální tlak a kontrola úniku primárního výměníku tepla. Pokud je spěchán. v komoře se voda objeví. Pokud neustále krmíte, pak výměník tepla nebo systému. Ve spalovací komoře je sublibování neviditelné vzhledem k vysoké teplotě (fotoaparát je uzavřen). Call Service. Máme namontovaný kotel Navien. Senzor začal v rezidenčním pokoji. Řekněte mi, jak je více ekonomičtější. instalace teploty v místnosti nebo instalace teploty v bateriích. (Mám a hliníkové standardní baterie a metaloplastické trubky pod dlážděnými podlahami). Ve skutečnosti, jaký režim je ekonomičtější pouze pozorováním vašeho kotle. V různých domech je vše jiné. Pokud je dům teplý, pak můžete vyzkoušet teplotu vzduchu uvnitř. Právě přečtěte si pozorně manuál kotle, kde říká, jak nastavit režim při pokojové teplotě. Pokud je dům v pohodě, pak je režim topení vhodný pro tepelný nosič (podle radiátorů). No, postupujte podle nákladů na plyn v různých režimech v plynoměru, řekněte jeden den v jednom režimu, další den v jiném režimu. V tomto případě je spotřeba plynu velmi závislá na venkovní teplotě. Navien 20k atmo kotle je nezávisle odpojen, funguje konzistentně, pouze tehdy, když zahřívá vodu, jakmile vypneme vodu, také se vypne, jaký je problém? Vypne as? Plně posuny, které se zobrazují na konzole během vypnutí? Je na návratu filtrační síť? Zdá se, že je třeba zkontrolovat oběh v topném okruhu. Vyčistěte všechny filtry, které jsou na vytápění. Namontovaný kotle Raven Ice 16 Koaxiální. Podívejte se, jako by hydrowood, skočí tlak na tlakoměr. Když zapnete horkou vodu. jde nejprve horké, nějaký čas je zima, pak horký a tak po celou dobu. Řekni mi, co by mohlo být porucha? Nejprve musíte zkontrolovat 3-hassing ventil, pokud je to možné, vyměňte. Dále zkontrolujte výměník tepla DHW pro potápění. Pokud je skóroval. změna na nový. A může být hodnoceno jak kotelem, tak studeným / teplou vodou. Pokud existuje další venkovní čerpadlo, otočte ho a zjistěte, zda bude hydraulický člověk. Pokud neexistuje žádné takové čerpadlo, s největší pravděpodobností se jedná o 3-hassing ventil. Selhání může být kvůli odpadu. Dokonce i nejmenší koše uvnitř pádu se ventil začíná držet v libovolné poloze, klinicky s časem. Navean Ice 24, Menší únik pod červenou čepicí. Letecká cesta. Problém se objevil po měsíci provozu. Co by mohlo být důvodem, zda je možné opravit? Proč se okamžitě neprojevuje? Únik dochází, když se vzduch odvzdušňují malé odpadky, nečistoty a t.D. Proto se neprojevuje okamžitě. Můžete jednoduše zavřít, pokud topný systém není dodán, nic strašného. Čisté, můžete, ale pokud to pochopíte. Palivo jednou za měsíc o 0,5 baru. Všiml jsem si, že když vytápění funguje neustále, je nutné se podepsat méně často, ale jak zůstává pouze TUV, pak se často krmit častěji. Porozumění zpětné vazby. Pracovní kotel pouze pro vytápění. Několikrát v řadě krmení 1. Ale kotle byl neustále vyřazen den. dva až 0,7-0.6. Unavený ze všeho. nezavedl se a rozhodl se vidět, co by. Již měsíční kotel pracuje pro 0,7 bar. No, jakmile to funguje a už neztratí tlak, pak to zůstane. Páry z trubky. Nástěnný kotle Navein Deluxe 16. Proč se voda zahřeje v CO, pokud používám TUV? Je vidět pouze jedna možnost. nedrží třícestný ventil, voda z DHW sdílí s. Pokud jde o indikátor tlaku, měříme tlak CO a pouze? Trojcestný ventil je slabé místo, to jen přesměruje proudy. Voda z DHW k vytápění přes to neodpustí. 3-hruší ventil souvisí pouze s ohřevem vodou. To nemusí až do konce zavření a krmivo bude teplý. Instalovaný kotel pro 35 kW. Podlahová plocha 150m2, Druhá podkroví 70m2, Celkem 220m2. Baterie druhé patro musí svorku téměř v nule. Ale mnoho kotlů váží tvrzení, že moc je škodlivá. Co ztrácím, ve srovnání s těmi, pokud jsem měl, předpokládejme, že 24 kotlů? Teď můj kotel funguje téměř bez taktu. Pracuje na okolní teplotě, ale s limitem teploty. Správný provoz kotle závisí 95% správně vypočteného a smontovaného topného systému. Stejně jako napájecí systémy, kouř, dodávka plynu, přívod vody, uzemnění a řádně provedené nastavení tlaku plynu. Jsou tam takové konzoly, takže při nedostatcích nebo nadměrných teplotách v místnosti zvedli nebo spustili automaticky teploty. Tady je. Oni se nazývají termosters pracující na protokolu Openherm. Ale konzole v režimu teploty místnosti nepodporují takový protokol. Řekni mi, že je lepší z hlediska úspor: omezit teplotu O, například 45 stupňů. A nechte zařízení pracovat bez vypnutí nebo zvýšení na 60 a pak kotel předpokládá, zapnout jednou za hodinu? Nejdříve lepší. S vybranou teplotou v 45, teplotní koridor bude od 40 do 55 ° C. A která teplota údržby S v okamžiku vyřeší automatizaci kotle pro algoritmus práce na adaptivní kontrole teploty. T. E. Zařízení bude fungovat v modulaci proporcionálního režimu s konstantou pro vybranou teplotu ovládacího prostoru. Pokud rozumím správně, v mém případě není kritický, že 220 m2 stojí kotel pro 35 kW, než kdyby byl kotel na 24 kW? Z hlediska průtoku plynu, totéž? Z pohledu plynu. Řídit kotle na modulační a proporcionální způsob provozu s konstantou pro vybranou teplotu “Problematika. Stále se bude pravidelně zastavit. A v offseason (jaro, podzim) může a takt pro práci. T. E. zapnutý a téměř okamžitě vypnuto. Minimální ztráta tepla a jednotka vytváří jeho výkon, takže množství tepla, které automatizace rozhoduje. Rychlost zesílení tepla výrazně překračuje rychlost přenosu tepla. Pak po dlouhou dobu stojí a znovu. Při provozu kotle Navuen Ice 24K při přepínání z vytápění do vytápění je kotel GVS zcela vypnutý a na displeji se zobrazí “Priorita horké vody”, vyskytuje se, i když zapnete studenou vodu nebo vypouštět vodu toaleta. Co je to? Popsat více problému. jeden. Na topném kotli pracuje bez problémů? Chápu, že neexistují žádné problémy s ohřevem. 2. Problém s DHW začal probíhat pouze teď? Před tím, všechno fungovalo nebo od samého počátku spuštění na TUV funguje? Není zcela jasný. I když je voda zima snížit od záchodové mísy, kotle a v tomto případě se vypne a ikona jeřábu se rozsvítí? T. na. Tloušťka sekundárního výměníku tepla v modelech 13.24.30 je odlišná, ať už jsou zaměnitelně bez změny trubek? Vyměnitelné, méně desek je kompenzováno delšími trubkami samotného výměníku tepla. T. E. Vzdálenost mezi přírubami je stejná (pro 13-24). A 30-ki potřebují další hydraulus s palivovým kohoutkem. Duální obvodový kotel Navien Ace 16K, Provozní vzorek 4 roky. Jedná se o režim topení, v radiátorech 45 stupňů. Při použití teplé vody (instalované asi 40 stupňů) je po uzavření horkého vodního jeřábu, kotel začíná ohřívat baterie až 69-70 stupňů. Čím častěji zapnete a vypněte vodu, tím častěji se přístroj zapíná a zahřívá topení. 60-89 stupňů. Současně, po otevření horkého vodního jeřábu, voda není na celém tlaku, ke kterému jsou baterie zahřívány (55-60 stupňů). Při otvoru, voda nastavené teploty pokračuje celý tlak. Dvakrát změnil třícestný ventil. Je normálně normálně? Otázka na plynový kotel Navien Deluxe 24. Zně někde je chladný chlad. Odstranil víko, na dně louže, v ventilátoru, kape z hořáku. Co se děje? Okamžitě nahradit kotle nebo bude stále fungovat? Výměníku tepla, koupit nové. Z jakého důvodu je výměníku tepla pečené? Kotel je navuen Ice 24 kW, tři roky pracoval dobře, pak výměník tepla zametání. Změnil to, ale nepředstavoval šest měsíců. znovu. Řekni mi, co by to mohlo být důvod? Výměník tepla může svítit z 2 důvodů: 1. Skóre v rozsahu uvnitř, pokud je voda tvrdé a žádné změkčovací filtry, s častým krmením topného systému a t.D. 2. Mimo výměník tepla na deskách chladicích, nečistoty a prachu se hromadí. Vzdálenost mezi deskami je velmi malá, takže nečistoty jsou uloženy velmi rychle. Je nutné čistit jednou ročně. 3. Jak doporučení kotle zahrnuje v režimu radiátorů. V režimu teploty v pokoji v zimě stroj pracuje v maximálních režimech, opotřebení kotle je nejintenzivnější. Zahrnuje cirkulace chladicí kapaliny v topném systému (topení) s dlouhodobým použitím DHW (sprcha) Dvojitá obvodový kotel Navien Atmo Ace? T.E. i nadále řídit vodu přes topný systém, když je horká voda zapnutá? Během provozu cirkulace DHW v ohřevu není. Tento konstruktivní rys většiny modelů stěn. Plynový kotel Navean Ice 24 pracuje 2 sekundy a zhasne? nemůže řídit vodu do systému? Nebo problém s elektrodou ionizátorem (vidí plamen) nebo bez oběhu. Zde se ptám teplotu domu 30 a na radiátoru 80, a když mrazy teplotní dům ukazuje 16-19. Co by mohlo být, mám navien Ace 16 K kotle. S největší pravděpodobností nemáte dost baterií. Zkontrolujte, že to není těžké. Pokud vystavíte na radiátoru 80 a kotel získává tuto teplotu a dům je studený. Rozhodně postrádá úseky nebo špatnou cirkulaci vody v topném systému. Nástěnný kotel Navein Deluxe 16 nezíská teplotu v topném systému, dal jsem 75, dává 57 a nefunguje bez odpojení. Zkontrolujte, zda s plynovým manometrem (s největší pravděpodobností nebudete mít takový spotřebič, kontaktujte plynovou službu) tlak plynu před kotlem, když je poloha zapnuta a vypnuta. Musí existovat asi 200 mm vodní sloupec (20 mbar) v normálním. Pokud je, když je kotle zapnutý, hodnota téměř klesne na nízkou hodnotu. veškerý případ v tlaku plynu. Na samotném agregátu můžete také zvýšit výkon hořícího hardwaru. Ale měl by to udělat opravy. Navien Deluxe 24. Po skoku napětí se kotle stal kz, aby poskytl síť. Změnil vypálený varistor TVR14471, opravený zkrat, ale kotle na trvalém foukání ventilátoru. Hledá poplatek, objevil spálenou diodu d32, která se nachází v blízkosti velkého bílého konektoru. Ale všechno je také neustále foukání ventilátoru a po 20 minutách a chybě 9. Nařídil jsem poplatek, čekal. Ale je stále ještě plynový ventil, je to nahnědlý. Řekni mi to pro každého, nebo je to znamení spáleného vinutí. Když zařízení pracuje, plynový ventil zapadne každých 10-20 sekund. Na vinutí plynového ventilu. to vše tak, pokud neexistuje porucha a normálně odolnost, pak je vše v pořádku. Buďte tak laskaví, stiskněte situaci. když je kotel konfigurován pro řízení teploty vzduchu v místnosti. Pokud v tomto režimu začne pracovat, hořák pracuje na plný výkon, na maximum kravatu plynu? Jaká teplota je chladicí kapalina nalita do? Je důležité pro výběr optimální trubky. Jakou teplotu bude vložena do CO, takový a bude vytočit a vypnout. Pokud se parametry vzduchu znovu nedosáhli a tak dále. Vezměte 32 ppr. voda a tak málo. Raději přidejte radiátory, takže bude rychlejší dosáhnout požadované teploty vzduchem. Včera v noci Cirkulační čerpadlo (Navien Ace koaxiální kotle 25 měsíců trvalého provozu). Chyba 02 a změněno na nízkofrekvenční hluk ROKOT. Rozebrat, zapnutý, otáčí, ale pomalu. No, není měřeno, samozřejmě rychlost, ale také pro obvyklou asynchronii od 1000-2500 ot / min není jednoznačně nestačí. Měřil jsem kondenzátor 2,2 μF, jak je uvedeno, odpor mezi výkonovým konektorem a svorkami kondenzátoru od nuly na zeleném vodiči, až 22010 ohmů mezi vinutí. S cestou jsem nenalezl původní odpor vinutí, neřeknete? V nich (vinutí) je případ, že motor nevyvíjí požadovaný průtok? Diskulovaný snímač průtoku. funguje dobře, přístroj rozmazaný přes přívodní trubice. je foukaný pryč, nebo něco jiného se nepočítal? Čerpadla se často vycházejí na náměstí, takže se mnou něco málo? Zjistil. popraskané oběžné kolo a zapnul hřídel. jeden. Existují takové oběžné kolo v náhradních dílech. 2. Proč potřebujete bílou míč v dutině oběžného kola? jeden. Ne, neexistuje ne. 2. Míč v dutině dutiny hraní ventilu. Míč se vaří otvor na hřídeli rotoru, čímž se směr potrubí pouze od vnějších stěn rotoru přes tunel v hřídeli rotoru v čerpadle. Zeptám se: Na radiátorech tepelných hlav? Takové poškození čerpadla je charakteristická, když není periodicky potrubí. Můžete se pokusit o opravu: navrhnout trhlinu nahoře a lepidlo na místo nainstalovat, nepřehánějte jej lepidlem na kanál, abyste skóre v hřídeli čerpadla. V pracím NAVIEN ACE 30K je instalována kolektorová izolace zahříváním, objektu 140 m2 při aplikaci pro kolektorovou vodu 80 stupňů radiátory někde 55-60 pole 40-45 přirozeně postrádá teplo, může celá otázka v moci v moci Cirkulační čerpadlo a jak se zvýšit otočení? S takovými značkami ve vašem popisu, důvod v jednom: špatný oběh. Zkontrolujte průměry trubky. Pokud jsou trubky plastové, průměr by měl být nejméně 25 mm a lepší než 32 mm po celém domě. Pak by kotlové čerpadlo vyrovnáno s oběhem. Jistě vaše průměry méně. V tomto případě můžete nainstalovat další čerpadlo, které pomáhají svému rodilému. Ve vestavěném čerpadla není regulována. Ve stejné době, pokud je přídavné čerpadlo jednoduše zařazeno do výstupu, pak není žádoucí používat teplou vodu. Pokud potřebujete horkou vodu, pak je zapotřebí další čerpadlo přes další relé pro připojení k automatizaci kotle, takže když je horká voda zapnuta, toto čerpadlo bylo odpojeno. V opačném případě nesprávný provoz kotle, hydroxid v topném systému, rychlý výtěžek 3cestného ventilu je možný. V provozu namontovaného kotle NAVIEN ACE, atmosférický. Otázky v důležitosti: 1) v provozu 3 roky. Při nákupu mi bylo řečeno o službě. Ale já jsem na tom skóroval. Během provozu musím udělat jakoukoliv údržbu pro kotle? Pokud je to nutné, pak to mohu udělat sami? (Instalace kotle vyprodukoval). 2) Zařízení instalováno minimální teplotu 40 stupňů, při které nefunguje. Pracuje od 41 stupňů. Tak asi všichni. Ale na jaře a na podzim pro můj dům 40. je to hodně. Potřebuji od 25. A musíte přepnout do režimu provozu ne teplotou nosiče, ale teplotou vzduchu, což není příliš vhodné, protože jednotka je v jiné oddělené od domu. 3) Když léto a kotel nefunguje, ale používáte pouze teplou vodu, velmi podivné se stane. Vždy, když otevřete teplou vodu, proč není jasné, proč je oběhové čerpadlo zapnuto, a velvyslanci horké vody se vypnou. Otázkou je proč? jeden. POTŘEBA POTŘEBY POTŘEBU. 2. Dejte dálkové ovládání, kde potřebujete (přenos). Čerpadlo by mělo fungovat (ohřev vody v primárním okruhu, aby se sekundární okruh zahřál a máte teplou vodu v jeřábu). Vysvětlit jeden bod. U vchodu do domu. Voda před kotlem je filtr, t. E. Teoreticky je frakce více než filtrační mřížka, která se dostane do kotle. Tak proč je filtr zapotřebí také na OV, pokud je voda již filtrována přes filtr. Vody a velké frakce nebezpečné pro kotel (piliny s bateriemi) vidí pravidelný filtr kotle? Čerpadlo a znovu čerpadlo. Rozdíl mezi vodotěsným pouzdrem chránícím vinutí statoru z vody a rotor je pouze 0.4 mm. Každé měřítko je dost, že by chytil klín a šel do režimu “kz”. A měřítko nebo tam je stále něco může nebo zůstat nebo v. No, posuvná ložiska z keramiky čerpadla a ne příliš rádi i malé druhy. No, kanál procházející uvnitř hřídele rotoru je také rozmarný pro všechny překvapení. Pro odstranění mechanických nečistot (písek, oxidy železa a jiné těžké částice), stejně jako suspendované částice (mělké hlíny, nečistoty, organické látky atd. P.) Používejte mechanické filtry různých návrhů. S menším mechanickým znečištěním (až 5,0 mg / l), můžete nainstalovat kompaktní filtry. Filtry jsou vybaveny vyměnitelnými nebo mycími kazetami. Tento filtr se doporučuje na “návrat”. Rozhodl dnes rozebrat plynový kotel Navien Ace 30K a opláchnout výměníku tepla primární, po 3leté práci. Teď je vaří ve vodě s kyselinou citrónovou, je normální? Na tepelném senzoru chápu thermalcaste, který je jednorázový. Bude nutné znovu reoperovat? Lepší vaření a opláchnutí cirkulace. Termální hrad je vytvořen pro přesnější přenos. Toto je vaše domácí a bezpečnost kotle. Snímač nouzového přehřátí. Řekni mi na kotel Navien Deluxe Coaxial 24K. Jak žiji daleko od města, bude muset udělat svou vlastní údržbu. Jaká žaloba a v jakém množství bude? Nebo možná je nějaký druh rem. Sada těsnění? Budu opláchnout výměníky tepla, vyčistit trojcestný ventil a musíte provést téměř celý kotle. Proto si myslím, že potřebujete okamžitě změnit těsnění. Kotel po dobu tří let. Prodejci těsnění pouze na 10 prodejních kotlů. Sundejte prsten, viz 2 stojící fump na sedadle, dát prsten na místě, podšívku a sbírejte uzel. Pokud neexistují žádné úniky, pak tyto těsnění nemusí měnit. Řekněte mi, jak zkontrolovat provoz třícestného ventilu na kotle Raven Deluxe 24? Existuje podezření, že na konci není otevřeno: při vytápění špatně čerpá poslední radiátory a v režimu DHW ohřívá potrubí potrubí v kotli. Samozřejmě musíte zkontrolovat trojcestný ventil. Má zásoba v mezilehlém stavu. Ale můžete také hřímat a na samotném topném systému. Před vyplněním CO, naučeného z instrukcí, která po spuštění kotle odstraňuje automatický vzduch ze systému a kotle. A při vyplňování vzduchu nechodí formováním? Chci vyhodit vodu, abych uložil Maevský jeřáb. a kde tam bude viset? Při plnění je voda dodávaná k CO, pod tlakem vytlačuje vzduch z něj, včetně kotle. Mimochodem, proto zvyšujeme tlak ve výše uvedeném atmosférickém, takže celý vzduch by vytlačil z CO, a aby tam znovu nepřišel. Ale pak doba odstranění vzduchu rozpuštěného ve vodě přichází, což začne stát intenzivně při prvním ohřevu. Mimochodem v kotli by měl být takový režim. Pracovní čerpadlo, ale hořák se nezapne. Čerpadlo v tomto režimu funguje s jmenovitým otočením, pak na nízké, tyto pěnění vody a jde intenzivního procesu odstraňování rozpuštěného vzduchu. Doporučujeme jízdě v tomto režimu od 40 minut do dvou hodin, ale myslím, že 2 hodiny je také taky. Pak se můžete zapnout kotel a zahřát ho až do maximální teploty, přispívá také k odstranění vzduchu z topného systému. Dali jsme se podél a běžet přes jeřáby Maevského (Airlighteners na topná zařízení, pokud samozřejmě nejsou) vzduch, akumulovaný v horním zásobníku topných zařízení. Tlak mírně padá. Přihlásit se k odběru doporučeného. Proč, po nahrazení sekundárního tepelného výměníku teploty teplotní teploty 38 stupňů, a malá spotřeba horké vody tvrdohlavě zahřívá až 56 stupňů (podle odečtů na dálkovém ovladači, v pocitech. vařící voda)? Malá spotřeba nemusí dělat. Stěna není uložena vodou. Střední spotřeba 6 litrů za minutu. Také důležité nastavení plynového ventilu. Řekněte mi, která práce provádí specialisty při kontrole a udržování kotle? Tlak ve vzduchové části expanzní nádoby. Tlak v topném systému. Napětí v napájecí mřížce (potřeba instalace stabilizátoru). Přítomnost uzemnění. Přítomnost parazitského potenciálu na pouzdře (potřeba instalovat dielektrickou vazbu v plynovodu) Instalace ventilátoru a čerpadla ventilátoru a čerpadla v letním režimu. Správnost koaxiální trubice s vnější stranou domu. Přítomnost filtru (bahno) na návratu. Instalován by měl být vodorovně. Tlak hydna u vchodu do domu (kotel). Centrální dodávka vody, individuální zásobování vodou (dobře, dobře). Potřebujete hydrocumulátor, nepotřebuje hydrocumulátor. V případě potřeby zarovnání hydraulického vytápění. Připojení plynu pouze kape maticí a pouze vyztuženou hadicí. Připojení konzoly s kotlem, žádné křoviny. Umístění konzoly. V blízkosti žádných teplotních a chladných jednotek. Rovné sluneční světlo se neměly dostat na to. Před zahájením, pokud necháte poprvé, pak ručně posouvejte hřídel čerpadla. Co lze vyjádřit účinky instalace filtru vertikálně? A pokud není standardní bahno? Důsledky budou zobrazeny v dolním kolenu přes sezónu nebo dva. Se objeví sraženina nečistot, která bude zasahovat do potrubí. Mudmead on “šikmý filtr”. Při úhlu k duoky je mřížka. Stojí za úhlu směru proudění. Na návratu je filtr. Čerpadlo v kotelních pracích, voda cirkuluje. Odpadky v mřížce. Čerpadlo se zastavilo. Cirkulace se zastavil. Všechny odpadky na svislé trubce jde dolů na první koleno. Tak to bude, zatímco najednou se nezastaví v dolním kolenu, což povede k porušení oběhu. Došlo k problému s kotelem NAVIEN ATMO 24. Příznaky jsou: když je napětí aplikováno, vše je zapnuto: čerpadlo funguje, napájecí zdroj (neustále trhliny), hořák a t. D. Všechny LED diody a označení svítí na dálkovém ovladači. Pouze chopper pomáhá. Poplatek za správu od jiného (totéž. máme 2 kotle ve dvou domech) zastavil, všechno je normální. A na jiném zařízení s vadnou symptomovou deskou, popsanou výše, byly zachovány. Na trase poškození (roztrhané čipy, které roztrhávají kondenzátory a t. D. Ne). Otázka: Přijal někdo podobnou situaci (i o příznakech práce, je jasné, že zip se nehodí každý)? Jaký prvek poplatek může sedět problém? Změnit poplatek. Nemusí být velmi racionální, ale problém vyřešíme radikálně.

See also  Jak odstranit měřítko s kotelem Tan

Kotel tlaku plynu navain

Pokyny pro nastavení tlaku plynu na plynové kotle Navien (NAVIEN)

Zvedněte nebo dolní tlak plynu v kotlích (NAVIEN) EIS (ACE), DELUXE (DELUXE), ATMO (ATMO), Prime (Prime) vám pomůže tlakoměr s digitálním diferenciálem mm / H2O.

Tabulky s hodnotami tlaku plynu pro různé modely navienských kotlů (NAVIEN) jsou uvedeny na konci pokynů.

Zakázat kotel Navien z jídla2. Připojte tlakoměr k regulaci tlaku plynu na hořáku připojujícím tlakoměr pro nastavení tlaku plynu kotloru Navien 3. Povolit kotle. Přeložit přepínač DIP na řídicí jednotce kotle do polohy “DOWN” pro nastavení minimálního zatížení.

Zavřít vodní jeřáby. Nastavte minimální tlak plynu podle tabulky se šroubem pro nastavení na plynovém ventilu (zvýšení tlaku. otočte proti směru hodinových ručiček, snížení tlaku. Otočte šroub ve směru hodinových ručiček

Vypněte napájení. Přeložit přepínač DIP na řídicí jednotce na “UP” (základní nastavení) 6. Přeložit přepínač DIP na řídicí jednotce do polohy “Dolů” pro nastavení maximálního zatížení.

Obrátit se na jídlo. Nastavte maximální tlak plynu v souladu s tabulkou nastavovacím šroubem na ovládací desce kotle (zvýšení. twist proti směru hodinových ručiček, snížení. kroutit

Vypněte kotl a odpojte hadici tlakoměru z plynového ventilu. Přeložit přepínač DIP na řídicí desce do polohy “UP” (základní nastavení) 10. Zapněte kotl a zkontrolujte těsnost ventilu (armatura). Pokud se objevil cizí hluk, musíte zkontrolovat kotle úniku plynu.Náhradní díly pro kotle Naval Naval boblerové kotle Navienelectric Kotly Navien Ace Cable Tlakový tlak Tlakové plynové kotle NAVIEN ACE TYPLOSTI Tlakové tlakové kotle NAVIEN ACE ACE SOAXIÁLNÍ TLOŽNOSTI TLAČÍTKÁ PLYNOVÉ KOTLES NAVIEN ACE ATMO TYBLO Tlakové plynové kotle NAVIEN DELUXE TABULKA TELEKONNÍHO PLYNOVÉHO PROSTŘEDÍ NAVIEN DELUXE Deluxe koaxiální tlak plynu Navien Prime

See also  Tlakový klepnutí na tlak ohřívače vody, kam se dá dát

Preventivní opatření

Místnost, kde je kotel umístěn, by měl být dobře větraný.

Plynové válce, pokud se použijí, je třeba skladovat v odděleném chladném pokoji.

Na plynových topných trubkách nemůžete sušit.

Parametry napájení musí být v souladu s požadavky na konkrétní model (například 220V, 50 Hz).

Jednotka by měla být zahrnuta do samostatné výstupy (jiná zařízení nejsou zahrnuta v IT), prodlužovací šňůry a adaptéry. nejsou povoleny.

Mokré ruce nelze dotknout skříně přístroje, zahrnovat jej do sítě.

Pracovní zařízení musí být v ochranném případu.

Nemůžete nezávisle nainstalovat nebo opravit plynové vybavení. to je práce veřejných služeb. Tyto služby budou jednou za rok provádět profylaktickou kontrolu kotle.

Pokud se objevily bubliny, okamžitě rozbít plynový ventil, zajistit příliv vzduchu a volání pohotovostní služby.

Kotel Navea Jak zvýšit tlak

Pokud chcete, aby váš topný kotel fungoval v optimálním režimu, ve kterém spotřeba paliva a účinnost spalování byla na maximální úrovni, pak se musíte zjistit na jaké úrovni by mělo být tlak v expanzní nádobu vašeho agregátu. Je to tento prvek návrhu, který je nejdůležitější složkou bez ohledu na typ paliva, na kterém funguje topné zařízení.

Bez expanzní nádoby není možné si představit normálně fungující ohřívací jednotku vody. Současně tlak v něm je příčinou normálního pracovního postupu, ve kterém je tepelná energie účinně přenášena z hořelného palivového chladiva.

Servisní centra často čelí otázkám jako “Proč tlak v mém kotelu klesne tlak?”. Důvody pro to může být hmotnost. Nicméně, správně je identifikovat, je důležité pochopit základní principy zařízení.

Principy práce

Vřele velký venkovský dům, majitelé často instalují plynové dvojité obvodové kotle. Rozlišují se řadou výhod ve srovnání s jinými typy zařízení. Přístroje, které fungují na modrém palivu, jsou ekonomické, dostupné, protože plynové dálnice jsou položeny i ve většině notářských koutů země. I když centrální plynový systém neprochází poblíž vašeho domova, můžete si koupit balón a efektivně zatraceně v zimě.

Proč jsou obou-vrahové kotle? Provádí dvě práce najednou. podporují požadovanou teplotu v místnosti a dodávají dům s teplou vodou, takže zmizí potřebu instalovat kotle nebo sloupec, aby se proudila teplá voda v jeřábu.

Proč klesne tlak v plynovém kotli

Dnešní trh nabízí různé modely topných zařízení ze známých domácích i zahraničních výrobců. Zařízení se liší mezi sebou.

Tento článek je věnován 10 hlavním konkurenčním výhodám navienských kotlů.

Většina dvoukřídlých kotlů, které jsou v jednom s nabídkovým ceniskem, mají jeden hořký výměník tepla!

Design s 2. oddělenými výměníky tepla má řadu výhod:

Výrobce produktivnější a vysoce kvalitnější TUV je odolnější vůči ucpání a bláto topnému systému tepla za tepla méně nákladný v případě opravy

Navien nabízí jedinečnou elektrickou linii kotlů:

Použití kotlů 13/16/20 kW v souladu s tepelnou ztrátou místnosti vede k významným úsporám plynu! Kotle s kapacitou 30/35/40 kW podstatně cenově dostupnější analogy!

Navien kotle s topným výkonem 16, 20 a 24 kW při práci v režimu DHW poskytují stejně spoustu teplé vody!

Navien kotle vám vždy dostane dostatek teplé vody!

Pokud eliminujete nemožné (již testované), pak to zůstane, a bude to pravda, jako by to bylo neuvěřitelné!

Nezáleží na horním rekordéru nebo ne. To může pomoci ostatním.

Velmi pravdivý avriant toto toky z pojistného ventilu. T.E. Když všichni faulu / běh. neexistují žádné úniky, a pak poněkud zmizí. Pokud je dřez z pojistného ventilu připojen k kanalizaci, pak výtok vody není viditelné vůbec. Kontrola. náhrada Tazik.

Příčina: Systém se zahřívá, tlak stoupne nad krvácením, pracuje ventil.Léčba: 1. Přečtěte si pokyny pro přijatelný tlak a při vyplňování systému nepřekročte jej

Nastavení expanzní nádoby by vnitřní tlak neměl být nad tlakem, na kterém se vypočítá spoušť ventilu.

Ahoj! Myslím, že souhlasíte s tím, že není příliš zábavné povolání zůstat bez ohřevu a horké vody v zimních dnech. A taková vyhlídka v mém domě několikrát klesl. O tom, jak jsem s ním bojoval a jaké znalosti v tomto podnikání jsem si koupil, chci říct.

V mém domě, asi šest let, nad tvorbou Pracovní plynové plynu dvojité obvodové nástěnné namontované kotle Ariston CLA 24 FF. Nepochybně je to, co je extrémně pohodlný, ten, kdo používal například plynové sloupy roku na počátku devadesátých let, pochopí.

Ale jak se říká, není nic věčného, ​​a proto dříve nebo později je nutné vypořádat se s odmítnutím techniky k provedení navržené práce. I když jsem cvičil, abych mluvil s mým Aristonem, některé chyby budou běžné pro každý kotel. Takže k věci:

Tlak v kotli klesne nebo roste v důsledku příčiny

Jeden z častých chyb se projevuje v tom, že tlak v topném systému se pomalu spadne a když spadne pod normou, kotle.

Je možné nastavit plynový kotel Navien Ace 13K pro udržení teploty v místnosti a zároveň omezit teplotu vody v systému, který není vyšší než 70 ° C?

Bohužel není taková dvojitá úprava. Kotel “chápe” teplotní tým v místnosti a přizpůsobuje svůj vlastní režim provozu. Obvykle kotle začne pracovat v maximálním režimu, dokud se teplota nepřijde k požadovanému. V tomto případě se vypne sám, zapne, pokud je to nutné, snižuje vypalování. Ale během tohoto režimu nefunguje teplotu vody.

Instalovaný režim mimo dům. Nedávno, když jsem zapnul horkou vodu, zapne topení. Jak utratit úpravu?

Když zapnete horkou vodu na režim “Vnější domácí”, je jeřáb ikona zobrazena na dálkovém ovladači? A zároveň je teplá voda a topení?2. Pokud ano, jak zjistit, že topné práce? Radiátory jsou vyhřívány nebo ohřívány.

V tomto materiálu se dozvíte, jaký by měl být tlak v expanzní nádobu topného kotle, aby se zajistilo účinnost a úspora energie topného kotle drženého na maximální úrovni.

snížit, tlak, kotli

Bez ohledu na energetický nosič, na kterém systém vytápění pracuje, jedním z nejdůležitějších prvků pro jeho úspěšné fungování je expanzní nádrž. Potřeba jeho uspořádání je dána fyzikálními zákony a tlak v expanzní nádobu kotle poskytuje normální pracovní postup.

See also  Jak vyměnit rozšiřující nádrž v kotli

Princip údržby tlaku

Jakákoliv kapalná chladicí kapalina používaná v topných systémech má rozšiřitelnou vlastnost a zvýšení objemu. Aby přebytečná kapalina ohrožena odtlakování a výstup zařízení v moderních kotli je poskytována nádržem zvanou expanzní nádrž nebo vysvětlení. V procesu vytápění.

Plynové kotle Navien. provoz a opravy

Navien Deluxe 13k, systém neustále klesá v systému. Co dělat?

S největší pravděpodobností teče výměníku tepla. Toto je standardní rozbití tohoto modelu.

Chci dát do provozu nástěnné naviene deluxe 16k koaxiální. Mám v plánu provádět uvedení do provozu. Doporučujeme fázím těchto prací. O nastavení tlaku plynu je čirý, tam je kapalinový manometr ve tvaru písmene U, zkontroluji. Topný systém je naplněn na tlak 2-2,5 kgf / cm2? Někde jinde si přečtěte, že hřídel cirkulačního čerpadla musí být zkontrolován šroubovákem? Vzduch z Co, kromě radiátorů, kde jinde a jak odstranit? V režimu ladění Jak zobrazit zařízení?

Zkontrolujte tlak vstupního plynu, zobrazte jednotku do režimu ladění a upravte minimum tlaku a maximum. Mám 0,6 bar na chladu, když to funguje až do 1,2-1,5 stoupá, zdá se mi, že více a zbytečné, nikoli samotné čerpadlo a zástrčku šroubů se rozsvítí a uvolňuje vzduch z čerpadla, když je systém vyplněný (mám čerpadlo nekontrolovat, nejsou tam žádné sloty pro šroubovák). V zařízení je automatický odvzdušňovací odvzdušnění, když se čerpadlo začne, chladicí kapalina cirkuluje a pomalu pomalu vybledne veškerý vzduch. Režim ladění DIP přepínače: 1 Čerpadlo se spustí po dobu 2 hodin a bude řídit chladicí kapalinu na systému (pohon vzduchu ze systému). 1 off., 2 off. 3 vč Jednotka jde do způsobu povinné práce při minimálním výkonu, vykazují doly. Tlak plynu. 1 off., 2 vč. 3 off Zařízení přejde do maximálního režimu napájení vykazuje tlak plynu. 1 off., 2 off. 3 off Radujeme se, že se vše dopadlo, zařízení funguje podle potřeby. Všechny manipulace s přepínači DIP jsou provedeny, když je jednotka vypnuta.

snížit, tlak, kotli

V provozu plynový kotel Navain Deluxe 24k turbo staré verze s twilty. Pracuje na 13K na teplotě chladicí kapaliny téměř bez taktu. Jaká práce je obecně obsažena v jeho údržbě? Zařízení se začalo chovat podivné. Je to ve třech okamžicích. Při zahřívání režimu TUV “Zimní” ohřívá vodu při teplotě na konzole na 60 stupňů a teplota vody řeší míchání studeného. Existují problémy, když je velmi slabý tlak vody, pak může začít přehřátí, ale obecně udržoval normálně. Nyní i když otevřu několik horkých vodních jeřábů bez míchání, kotel získává teplotu na 75-80 stupňů, vypne se teplota klesne na 40-50, zapne se znovu. Cyklus se opakuje. Ale v jednom okamžiku to může začít v teple normálně, t. E. Teplota začne zůstat v 60 stupňů. Je to, že 100% není jistý, zda je nutné odpojit teplou vodu pro přerušení chyby tak, aby třícestný ventil pracoval. Při zahřívání na vytápění je pozorována podobná situace. Dal jsem tepelný nosič 57 stupňů, ohřívá to až 57 a vypne se. Ačkoli se musí při této teplotě stabilizovat. Teplota klesne na 52 stupňů, kotle svítí a opakuje se cyklus. Kotel je téměř vždy svítí od 2. krát, týden začal 1.5-2 lety.V dopoledních hodinách zaklepal na 3-hustý ventil, zařízení pro vytápění, jako je normálně. Včera jsem vyčistil filtry v CO, zdálo se, že je přehřát. Bylo upraveno maximální plyn, byl podcenil. Zdá se, že míří poprvé. S přehřátí na TUV se také stala jednodušší, ale silně se zaměňuje. Na 13K musí být minimální tlak musí být proveden 11mm vodní sloupec. Už jsem zcela odšrouboval nastavovací šroub a tlak je asi 20 mm. Jako obecně, s tím, a z toho, co záleží na tom, co není možné snížit minimální tlak?

Elektronika má vždy šanci, že to může viset. Pracuje na teplotě v místnosti a pro tuto zimu tam byly dva případy, kdy nebylo zapnuto, když je dosaženo nižšího prahu. spadl pod 2 gramy. Častěji jiný otevírací interval plynových ventilů.

Řekněte mi, že na nastavení konečného kotle NAVIIR DELUXE 24K, na moderním režimu konzoly. Tleskáním tlačítek a. můžete změnit výstavu teploty zařazení 10, t. E. Teoreticky, při nastavené teplotě 65 stupňů, po vypnutí kotle by se měl zapnout při 55 skutečných, ale zapne se při teplotě 41 stupňů. Co dělám špatně. Mám dálkové ovládání 1.30 Takže si myslím, že záda je jen sada čísel a na konci 130 a kontrolní deska s 12 poklesy a dvěma tlačítky pro nastavení tlaku plynu. Doufám, že mnoho poruch v důsledku upraveného tlaku plynu čistě vizuálně při instalaci na min. Moc a max. Podle dipamu jsem neviděl rozdíl v plameni.

A snažil jsem se to takhle: zabalil jsem, a hořák byl zaniklý, pak se otočil v opačném směru, spustil jsem trochu kotle a všechno se stalo normální. Při startování neuvažuje hlasitě a zastavil takt v době vytápění. Nastavení se po nastavení služby měly elektronické zařízení. TRUE, dali dip do nového manuálu podle mého názoru na ME 9 kW (Deluxe 13).

Navien Deluxe 13k Provozuje 4 roky. Před měsícem, to začalo běžet jen od potřetí, zatímco někdy (s frekvencí asi 1 čas týdně) vydá chybu 03. Vyčistěné elektrody bez úspěchu. Řekni mi, ve kterém směru hledat příčinu.

Za prvé zkontrolujte tlak plynu. Vizuálně bez přístroje přesně definovat, ale přinejmenším jak plynový sporák spaluje. Pokud je oheň dobrý, znamená to, že žádné problémy s plynem. Dále musíte vidět trasu plynu do kotle pro znečištění. Musíte také vidět plynový ventil, pokud existuje mnoho nečistot v plynové trase, bude došlo k filtračním okem (uvnitř ventilu). Tato práce je žádoucí provádět specialista, t.na. Můžete udělat něco špatně. Stále odstraňte kryt zařízení a zkuste to./ VYPNUTO. několikrát v takové pozici. Pokud se zároveň zapálí, pak musí být upraveno vzduchem, t.na. V přístroji vstupuje do nesprávného podílu vzduchového plynu.

Instalován v topném systému Nástěnný kotel Navein Deluxe 24 koaxiální dává chybu 10. Proč?

Chyba 10 označuje několik znaků: Zkontrolujte komín, pokud je skóroval, a výfukové plyny nelze normálně vyrazit, ochrana je spuštěna a chyba 10. Peří senzor vzduchu. Pokud je kotle mnoho let, pak je lepší jej nahradit novým. Ventilátor hořáku funguje nestabilní. V tomto případě, také 10 chyb. Často si nemůžete změnit senzor vzduchu přidáním silikonové trubky.

Při provozu kotle Navuen Deluxe 13K, teplota TUV drží neustále 45 stupňů, i když stojí 30 stupňů na konzole. Vodní potrubí normální, centrální vodovod. Řekni mi, co je třeba udělat pro snížení teploty TUV, příliš horké vody? Myslím, že TUV je tak zahříván kvůli skutečnosti, že samotná voda není příliš studená, která teče ze studeného jeřábu.

Vlastnosti opravy v případě poklesu tlaku v plynovém kotli

Existují některé klíčové body, které je třeba pamatovat během obnovení domácího vytápění, pokud systém nedrží:

 • Poškozená trubka je zcela odstraněna. Na její místo je nové.
 • Pokud je únik pozorován na místě připojení, zvyšuje experimenty pomůže. Když to není možné udělat. musíte provádět další těsnění. To používá speciální nástroj nebo pásku.
 • Pokud byla spojka poškozena, musí být vyměněna.

Důležité! Je těžké detekovat únik v důsledku problémů s výměníkem tepla. Postupem času se na něm objevit malé rozdělení, skrze kterou vlhkost ukázal. Dostane se do spalovací komory, kde se výparní. To je důvod, proč zjistit takové členění je velmi obtížné.

Ačkoli plynový komplex vytápění a ohřevu vody je komplexní inženýrské řešení, nicméně existují pouze několik hlavních důvodů, proč tlak může spadnout. Mnoho problémů lze vyřešit sama, i když pro některé je lepší zavolat specialistu.

“Proč klesne tlak do topného systému a jak vrátit hlavu zpět?”- Máte-li zájem o tuto otázku, pak se do vašeho topného systému stalo nějaké problémy. Ale nebojte se, to je opravený obchod. Nyní se budeme zabývat příčinami vlivu poklesu tlaku a způsoby, jak eliminovat takový selhání.

Hlavní důvody poklesu systému v systému jsou:

 • jeden. Depresurizace prvků elektroinstalace. trubky a radiátory. V tomto případě systém ztrácí nosič tepla a tlak.
 • 2. Rozdělení v expanzní nádobě, která již nemůže pracovat s kompenzátorem a udržovat daný tlak.
 • 3. Vzduchová bublina (kapsa) v chladiči nebo tepelném vodoru. Po sestupu takové bubliny může tlak spadnout na několik desetin nebo dokonce celá čísla atmosférického.
 • 4. Integrita defektu výměníku tepla v topení kotle. Vaše topné zařízení ztratí chladicí kapalinu a s ním a tlakem.
 • 5. Depresurizace jeřábu, uzamčení úniku pro zastřihovač výstupu chladicí kapaliny.

V případě odtlakování trubek a radiátorů systém ztrácí nosič tepla a tlak

Jak vidíte: Hlavním důvodem ztráty tlaku je odtlakování jednoho nebo více prvků. Proto je nutné zvýšit tlak, za prvé, eliminovat únik, za druhé, přidat chladivo do systému. A pokud, v případě vypouštěcího jeřábu tyto práce nevyžadují velké úsilí. uživatel překrývá uzavírací uzel “Snadný pohyb ruky”, pak se zbytkem incidentu budete muset tinker. A teď vás budeme naučit, co dělat, když tlak klesne v kotli.

Jak jsem se vypořádal s vysokým tlakem Máte vysoký tlak? Možná vám pomůže toto video.

Takže nejdůležitější je pochopit, co přesně vedlo ke ztrátě tlaku. Pro tento postupujte podle algoritmu. Za prvé, vezmeme obvyklého papíru ubrousku a otřete všechny armatury. Současně, po každém kloubu, je nutné pečlivě zkoumat ubrousek. na něm není vlhká skvrna. Pokud existuje. byl důvod nalezen. Pokud ne, musíte se jít dál.

Za druhé, usadíme suché noviny pod bateriemi a otřete všechny trubky se stejným otřátím. Pokud zjistili, že je lokalizováno umístění úniku úniku. Pokud ne. přejděte na další položku. Zatřetí měří tlak v expanzní nádoby a otočíme jej. To lze provést obvyklým cyklistickým čerpadlem a továrním manometrem. Tlak nespadá již. gratulujeme, rozhodli jste se o problém s kapsou vzduchu. Ale pokud po houpání se tlak prudce snížil nebo nebyl věnován počátečním, váš hydraulik je roztrhaný membránou. Pokud tlak klesne hladce. pohybuje se.

Čtvrtý, plýtvání kotlem a překrývají ventily na tlaku a inverzní trubici, odříznutí ohřívače ze systému. Změřte tlak během hodiny. pokud to nespadlo, ohřívač vody je na vině, nebo spíše jeho výměník tepla. Kromě toho, v kotli, navien nebo jakýkoliv jiný obvodový instalace může být selhána při provozu lisování vzduchu nebo tlakového ventilu. Pátý, zkontrolujte uzavírací ventil na vypouštění pro reset chladicí kapaliny v kanalizaci. Pokud je oslaben, musí být překryt nebo nahrazen (je lepší snížit další pod tokem). Po lokalizaci místa úniku nebo stanovení příčiny je možné jej odstranit. Jak to udělat? Řekni mi to pod.

Tento problém je vyřešen jednoduše: impozantní náplasti na trhlinách v trubkách, a my vytáhneme oslabené armatury, obnovení těsnosti spojů. Proto, pokud je důvod, proč tlak v plynovém kotli vodopády, je pokračovaná trubka nebo špatně zpřísaná křižovatka, pak budete trávit mnohem méně času na odstranění takové vady než detekce úniku.

Patchworks jsou superponovány na trhlinách v trubkách

Patch na polymerní trubce je vyříznuta z ořezávání výztuže a vloží únik pomocí speciálního prostředku přizpůsobeného polypropylenu nebo polyethylenu. Měděná trubka lze hledat, ocel. vařit. Pokud není lepidlo, ani svařovací stroj, ani pájecí železo. vezměte dva šroubové svorky a gumové kompozitní, vyřezávané ze starého kola nebo automobilu. Stiskněte náplast k trhlině a vytáhněte trubku do těla se svorkami.

Tleskat nebo trhlina na baterii lze odstranit svařováním, pájením. Pokud nemáte žádné dovednosti, žádné svařovací zařízení, použijte epoxidovou kompozici “kapalinového svařování”, který přechází do místa úniku a lisuje k trubce s svorkou nebo šroubovou svorkou. S únikem je křižovatka dokonce jednodušší. Svorky kleštiny jsou utaženy k charakteristickému snímku obrazovky, signalizující se o začátku tělesné deformace trubky. Se závitovým chlazením, naopak. odšroubujte pojistek, šroub na trubku několik otáček FMU nebo namočeným silikonovým obalem a utáhněte tlakovou matici na staré místo.

Obvykle se stížnosti na tento uzel začínají: “Zvednu tlak a nic se nestane”. A samotná expanzní kapacita může stát samostatně nebo být součástí kotle. Jak jsme mluvili výše: nedostatek reakce na kohoutek kompenzátoru je prvním znakem vady jeho membrány. Co dělat v tomto případě? Změňte tuto membránu:

| Denial of responsibility | Contacts |RSS