Připojení třífázového ohřívače vodní vody přes RCD

Nezávislá instalace ohřívače průtokové vody

Protože instalace úložného ohřívače vody je složitější a časově náročný proces, začneme tím.

Před zakoupením ohřívače vody je nutné rozhodnout o místě jeho budoucího umístění a provést nezbytná měření.

Mějte na paměti, že ohřívač vody nelze umístit na uzavřené nepřístupné místo, protože by měl být poskytnut volný přístup k údržbě a možným opravou. Akumulativní ohřívače vody mohou být připevněny pouze k podpůrným stěnám.

připojení, ohřívače, vodní, vody, přes

Instalace nástěnných úchytů

Instalace úložného ohřívače vody začíná instalací stěn. Většina modelů je připojena k 2 (modely až 200 litrů) nebo 4 (více než 200 litrů) háku. Jako háčky je nejlepší používat kotevní šrouby se speciálním tipem. Takové šrouby jsou jednoduše nainstalovány a zároveň poskytují spolehlivé upevnění ohřívače vody.

Instalace úložného ohřívače vody začíná instalací stěn

Připojení k přívodu vody

Před připojením ohřívače musí být voda zablokována. Musíte také snížit zbytkový tlak v trubkách, otevřít kohoutky horké (pokud existují) a studenou vodou.

Bude také užitečné dát tlakové vybavení, které bude chránit zařízení před možným poklesem tlaku v síti

Pokud nejste spokojeni s čistotou vody ve vašem domě, pak na napájecí potrubí studené vody sledujete uzavírací ventily, můžete nainstalovat čisticí filtr. Bude také užitečné dát tlakové vybavení, které bude chránit zařízení před možným poklesem tlaku v síti.

Dále jsou na potrubí nainstalovány odpaliště, ze kterých bude připojení provedeno přímo na ohřívač vody a body spotřeby horké vody.

Nejlepší je připojit ohřívač s přívodem vody pomocí plastových trubek nebo speciálních flexibilních hadic. Pokud jste bezprostředně nezastavili ventily zavřené. Ale uvedení bezpečnostního ventilu pro vypouštění vody se zvýšeným tlakem uvnitř zařízení musí. Je nainstalován na rybářské linii pro zastřihovač studené vody vstupující do ohřívače vody (na většině zařízení je odpovídající trubka označena modrou barvou).

Všechny klouby musí být zabaleny do tónu PACLE nebo FUM.

Všechny klouby musí být zabaleny do tónu PACLE nebo FUM

Když je voda připojena, je nutné zkontrolovat systém, zda neexistuje úniky. Za tímto účelem otevíráme zamykací výztuž na potrubí pro dodávku studené vody do topení a jeřábu horké vody nad umyvadlem nebo skořápkou. Když voda běží z kohoutku pod normálním tlakem, bude to znamenat, že ohřívač vody je plný, měl by být uzavřen a pečlivě zkontrolován všechny sloučeniny pro přítomnost úniků. V případě jeho detekce je nutné zpracovat s tmelem, jinak by se mělo znovu sestavit vše, zabalit do předběžné další vrstvy fum-klepání.

Připojení k síti

Vzhledem k tomu, že ohřívač vody je dostatečně výkonný zařízení, nemůže být jednoduše zahrnut do prvního výstupu, který padá.

Nejprve musí být ohřívač vody uzemněn. Za druhé, je nutné zkontrolovat průřez elektrického kabelu, který je vhodný pro vývod vybraný pro zapnutí zařízení, a ujistit se o jeho souladu s minimálními přijatelnými požadavky na váš ohřívač vody. Informace o tom najdete v pokynech. I když průřez kabelu přesahuje minimální přijatelný, důrazně nedoporučujeme včetně dalších zařízení do topného stroje v době jeho použití.

Ohřívač vody musí být uzemněn

A na závěr, důležitá rada: Nikdy nemůžete zahrnout ohřívač vody s nádrží nemykanou vodou!

Jednofázové a třífázové elektrické průtokové ohřívače vody

Vysvětlení na toto téma, doufám, že moc nepotřebujete. Jak víte, napájecí zdroj může být jednofáze (to je, když jsou do bytu nebo domu a nulové, uzemnění) nebo tři fáze (pět vodičů. uzemnění, nulové, nulové, třemi fáze A B C). Doufám, že každý zná parametry napájecího zdroje v Rusku. jednofáze 220 V 50 Hz, tři fáze. 380 V (můžete to zkontrolovat sami. při měření napětí mezi jakoukoli fází a nulou bude napětí 220 V, když se napětí měří mezi libovolnými dvěma fázemi. 380 V). Někdy výrobci označují produkty 230V a 400 V. To znamená, že při práci s naším napětím bude síla zařízení menší, než je uvedeno na štítku zařízení, ale výkon zůstane. Pokud jde o ohřívače tekoucí vody. pro jednofázové zařízení jsou vyžadovány tři dráty. uzemnění, nula, fáze. Jsou vyžadována třífázová zařízení. uzemnění a tři fáze. Výrobce neposkytuje zpravidla připojení nulového drátu. Důvodem je vnitřní elektrický obvod připojení topných prvků prostřednictvím elektrického obvodu „Zvezda“. Jednofázové ohřívače vody se vyrábějí s kapacitou až 8-9 kW (někdy až 12 kW). Třifázové modely od 12 do 27 kW.

See also  Jak čistit zpětný ventil na kotli

Začněme zvážením hydraulické instalace, t.na. V případě propojení proto by mělo být nejprve poskytnuto naplněním vodou, během vzduchových zástrček a teprve poté proveďte elektriku. Prvním krokem je hydraulická instalace a instalace zařízení na zeď. Toto téma by mělo být rozděleno do dvou větví. instalace ohřívačů tlakové tekoucí vody a instalace nettlakových tekoucích ohřívačů vody.

Instalace neohnaně v této situaci je velmi jednoduché. zařízení funguje na jednom bodě vodovody a je nutné k němu přinést pouze studenou vodu. Zařízení je nainstalováno v bezprostřední blízkosti duše nebo dřezu na základě, aby standardní mixér mohl zajistit jeho použití. Je zakázáno používat nouzové mixéry, sprchy a další příslušenství a je také zakázáno založit jakékoli zamykací jeřáby a další zařízení mezi nestartovacím proto a jeho tryskem! Pokud se má proton použít pouze během odpojení centralizovaného přívodu vody, je možné použít na mixér závitové připojení, ke kterému je hadice sprchové trysky připojena v normálním režimu. Tato hadice je odšroubována z mixéru a flexibilní oční linky připojené k vstupu ohřívače vody je na jejím místě zašroubováno. Po hydraulickém připojení musí uživatel projíždět vodu zařízením, aby vyloučil vzduchové zátky, a poté zapněte elektro.automatickou. Instalace skončila. Takové instalaci samozřejmě nelze nazvat profesionální, ale uživatel může toto spojení udělat sám. Po obnovení centrálního přívodu vody je zařízení odpojeno od mixéru a demontováno od zdi. V každém případě musí být zařízení během provozu pevně upevněno na zdi. Poznámka-byste měli použít dielektrický rukáv k vyloučení kontaktu kovových vodních trubek a jakékoli kovové prvky zařízení-to je požadavek z hlediska elektrické bezpečnosti. Ohřívače vody spodní prádlo mají zpravidla plastový rukáv u vchodu nebo jsou vybaveny takovým.

Instalace tlakového tekoucího ohřívače vody. Tento proces je komplikovanější pouze v důsledku instalace do potrubí studených (HVS) a přívodu vody s horkým (DOS), aby bylo zajištěno provoz všech jeřábů s nimi. Ohřívač vody může být nainstalován téměř na jakémkoli místě, kde jsou závěry potrubí CVS a DIS, například pod některým z umyvadel. V tomto případě je zařízení namontováno, jako by paralelně s existujícím mixérem. V době odpojení centrálního DHW bude uživatel muset zablokovat klepnutí na stoupačku horké vody do bytu, otevřít kohoutky před ohřívačem vody, otevřít jakýkoli horkou vodu jeřáb a prohne vodu proton pro odstranění pro odstranění vzduchové zátky a poté zapněte elektrouty na panelu, který krmí proton. Poté systém funguje.

Schémata připojení ohřívačů vody:

Nestartovaný tok (A); lisovaný tok (b); akumulativní tlak (c).

elektrický kabel (část nejméně 0,7 mm2/kW); 2. ochranný stroj; 3. elektrický panel; 4. Ochranné vypnutí zařízení (30 mA); 5. stoupání studené vody; 6. Neprůběžné potrubí; 7. bezpečnostní skupina; osm. Vypusťte do kanalizace; devět. stoupačka horké vody; deset. body vůle vody; L. fáze; N. nulové jádro; PE. Základy.

Elektrika. Toto je nejvíce zodpovědný a nejobtížnější okamžik v celém procesu. První věc, kterou potřebujete vědět a porozumět, je připojení by mělo být vytvořeno samostatným kabelem od elektrického panelu. V tomto případě je na tomto řádku nutné instalovat samostatný stroj (vypočtený na aktuálním proudu spotřeby) a také RCD s výkonem nejvýše 30 Ma. Jsou to tyto prvky, které jsou zodpovědné za elektrickou bezpečnost připojení a nestojí za to ušetřit. Pokud je ohřívač vody připojen k jednofázové síti 220 V, měl by být kabel tři.diligifikován a pokud do třífázové sítě s napětím 380 V.čtyři.čočky (množství je určeno vodou Model topení. existuje nulový terminál nebo ne). Průřez kabelových jádra závisí na maximálním napájení spotřebovaném zařízením. To může být přijato, že podle 1 kW síly ohřívače vody je vyžadováno 0,7-1 mm 2 průřezové oblasti každého měděného jádra.

See also  Vypne horkou vodu v obou obvodovém kotli

Proč to vyrazí RCD

RCD provádí jednu funkci. de.engergizace, když proud vstoupí do těla ohřívače vody. Vložte automat, protože RCD opravuje vibrace, které nejsou zachyceny AB. ligament vytváří plnohodnotnou ochranu. Zvuk RCD. přepínač klikne jednou.

Důvody provozu RCD na ohřívači vody:

 • Nejčastěji únik, zkrat, superfluam. Narušené, izolované, staré kabeláž, rozpis topného prvku a poruchy elektrifikace;
 • Falešné spouštění. je vybráno příliš citlivé zařízení, hodnota odpojení je nízká;
 • sjednocení nebo uzavření „Země“ nebo nuly, například v zásuvce;
 • vlhkost, blisky;
 • Nesprávné připojení.

Výběr kabelu a kulometu

Při opravě v nových bytech se obvykle provádí samostatná kabeláž přímo z štítu pro kotel. Pokud chcete připojit kotel ke starému společnému zapojení, na které je již několik zásuvek připojeno, ujistěte se, že odolává napájení kotle.

Ve většině případů, s výkonem až 3,5 kW, by mělo být kabeláž prováděno 3-rezidenčním měděným kabelem VVGGNG-LS, s průřezem nejméně 2,5 mm2.

K zajištění konstantního spojení s uzemněním je nezbytný kabel.

Připojení kotle, vyberte dva.pole. Jmenovitý proud stroje 16A (dost při napájení kotle až do 3,5 kW).

Se zatížením až 2 kW je vhodný jistič s jmenovitým proudem 10A.

Užitečné tipy

Kotel je poměrně drahá věc. Proto každý majitel, který utratil peníze, chce, aby ohřívač vody pravidelně pracoval po mnoho let i po uplynutí záruční doby. Bude užitečné poskytnout několik tipů, které zvětší životnost zařízení.

Začněte tím, že při instalaci je vhodné použít speciální filtr. Většina domů je dnes spojena s poměrně starými vodními potrubí. Fragmenty rzi a měřítka proto často spadají do kotle, což může způsobit jeho selhání. Filtr, který stojí jen několik set, nám umožňuje vyloučit pravděpodobnost tohoto.

Pokud je ohřívač vody nainstalován v domě se starým zapojením, nezapomeňte zkontrolovat jeho stav, nebo jej spíše okamžitě vyměnit novým. Ten starý může kdykoli selhat. to bude znamenat nejen drahé opravy, ale možná se stane příčinou ohně.

V žádném případě byste neměli umístit kotel přímo nad štít nebo vývod. Měl by být pryč a pod. Jinak může nejmenší únik způsobit zkrat a dokonce i lidskou lézi.

Podívejte se na video, jak připojit kotel k elektřině

Dnes jsme přišli na nejdůležitější body a dali jsme užitečná doporučení. Nyní víte, jak správně připojit kotel k elektřině, což znamená, že v případě potřeby snadno zvládnete s tímto úkolem. Hlavní věc je pečlivě dodržovat pokyny a jednat co nejpřesněji. Pak nebudete mít problémy.

Připojení ohřívačů na třífázovou síť „Zvezda“ a „Triangle“ pro kontrolu energie a teploty

Jakýkoli typ trubkového topení může být připojen k jednofázové i třífázové síti. Ohřívač může být zase připojen k třífázové síti jedním z následujících schémat:

Je možné jednotné zatížení za předpokladu, že v každé fázi bude počet topných prvků násobek číslo tři. Pro připojení k třífázové síti jsou vybrány elektrické ohřívače s provozním napětím 200 nebo 380 voltů. Topné prvky, ve kterých je provozní napětí navrženo pro 220 voltovou síť, jsou spojeny typem „Zvezda“ a zařízení s napětím 380 voltů mohou být připojena k síti „Zvezda“ a „Triangle“.

Kde je nainstalován ohřívač průtoku

Ohřívače tekoucí vody pokrývají 1. 3, méně často 4 body vody. Ale na rozsáhlé domácnosti jednoho přímého kotle nemusí stačit. Neexistuje proto, že rezervace není v oblastech s významnými přerušeními, odpojení vody je lepší dát kumulativní kotel nebo proto.bore spotřebním nádrží.

Je nutné vzít v úvahu spotřeba energie: přímá tok zařízení nejsou ekonomická (v průměrné spotřebě 3. 8 kW, maximálně asi 30 kW).

Prototypees nevyžadují instalaci nádrže, dodávají horkou vodu bez zpoždění vytápění, zabírají malý prostor. U bytů v MKD se stabilním přívodem studené vody z přívodu vody, v podmínkách omezených prostorů jsou vynikající. Byt má dost ne příliš silného zařízení pro vytápění vody, spotřeba elektřiny je porovnána s úložnými kotlemi.

Instalatér.

Při výběru mezi akulativními a běžícími ohřívači často jsou rozhodující faktory a vzhled zařízení jsou rozhodující faktory. Ohřívače flotu v těchto parametrech jsou nepochybně vedoucí. V článku vám hlavní instalatér řekne, jak připojit tekoucí ohřívač vody k přívodu vody a napájení.

 • Kolik lidí žije v bytě/domě? Pokud jeden nebo dvě osoby žije v bytě, která se po práci musí sprchovat, pak je výběr vodního proto oprávněný. Pro čtyři členy rodiny, kteří se pravidelně koupejí, mytí spodního prádla, mytí nádobí, takový topení nebude fungovat.
 • Jak často plánujete použít? Dva až čtyři týdny během sezónních odstávek pro prevenci, opravy, neplánovaná technická práce. vhodné. Soukromý dům nebo chalupa, nedostatek plného centrálního zásobování vodou, rok. roční provoz. doporučujeme si vybrat kotle z nerezové oceli s nádobou z nerezové kapacity.
 • Je dost prostorný obydlí? Malé rozměry v důsledku nedostatku nádrže. výhoda drážky. Pokud vám rozměry bytu nedovolí instalovat akumulátor, zbývá přebývat na malé alternativě.
 • Menší rozměry. Absence nádoby pro skladování tekutiny významně snižuje velikost topení. To je užitečné v podmínkách omezeného prostoru. Kumulativní kotle hodně váží. Požaduje na instalačním místě: Během instalace nemusí křehké stěny odolat těžkému naplněnému kotli.
 • Významná spotřeba elektřiny. Deset (trubkový elektrická ohřívače vody) během procesů dodávky tekutin neustále, což zvyšuje výdaje na elektřinu. Výhodou topných kotlů je to, že nádrže dočasně udržují teplo v důsledku materiálu povlaku. Z tohoto důvodu není nutná konstantní udržování teploty.
 • Není vhodné pro velkou rodinu. Při odpojení přívodu horké vody bude vhodné brzy, jakmile bude dočasné opatření. Jedna jednotka neposkytuje dřez, mytí, koupel. Navíc je tlaková síla navíc omezena na rychlost vytápění.
 • Jiný princip práce. Akumulativní kotle se hromadí velký objem vlhkosti v nádržích, kde jeho teplota roste na uvedenou hladinu v důsledku topení a na nějakou dobu se neztratí. To vám umožní snížit náklady na elektřinu s pohodlným průtokem vody. Příprava vody trvá čas. Absence kontejneru zase zjednodušuje údržbu: není nutné devastovat a monitorovat stav smaltu (pokud je smaltován).
připojení, ohřívače, vodní, vody, přes

Rozhodněte se, zda je proton vhodný pro vás. Zvažte počet uživatelů, pravidelnost provozu, spolehlivost elektrického zapojení. Vyhodnoťte volný prostor v bytě.

See also  Přívod vody v pračce nefunguje

Pokud chcete nainstalovat ohřívač od 3,5 do 6,5 kW, mějte na paměti. bude to horká voda pouze na jednom konkrétním místě. pro jednu skořápku nebo sprchové zalévání.

Normální modely proto.charakteru, které mohou zředit horkou vodu po celém bytě nebo chaty, začínají nejméně 10 kW a vyšší.

Jmenování RCD a difavtomatů

Abychom pochopili, proč je to přesně RCD nebo DiFavtomata k ochraně koupelnových řetězců, musíte znát jejich princip práce a úkolů, které jsou navrženy tak, aby plnily.

Na rozdíl od jističe RCD nebo DiFavtomat pracuje podle únikového proudu, ke kterému dochází v případě porušení vnější izolace vodiče nebo když dochází k vodivosti materiálů, což jsou dielektrika v jejich vlastnostech.

Jak může dielektrika provádět elektřinu? K tomu dochází, pokud je například povrch materiálu navlhčen nebo je materiál porézní struktury vyživován vlhkostí. A tyto státy jsou přesně charakteristické pro předměty v koupelně.

Letadlo bude fungovat pouze při uzavření mezi fází a nulou, tj. Když se například voda dostala do elektrického zařízení nebo výstupu a zkrátila obě vedení. Pro lidské tělo je však případ, kdy je případ potenciálu mezi fází a „zemí“ mnohem nebezpečnější.

K tomu může dojít, když může dojít k fázovému kontaktu na těle zařízení, což může být výsledkem pronikání vody uvnitř těla. Dokud se osoba dotkne osoba, napětí nedojde. Zahrnuty zůstanou stroj i RCD.

Ale když se dotkne, dojde k napětí a pravděpodobnost jeho vzhledu se zvýší v důsledku skutečnosti, že podlaha nebo zeď v koupelně může být také zvlhčena, což zvyšuje jejich vodivost.

V tomto případě zůstane stroj, na rozdíl od RCD, zapnutý, protože proud procházející tělem je nepravděpodobné, že by překročil nominální, ve kterém je stroj vypnutý.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS